1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧОГААДЫКЧЫ АЖЫЛДАРЫ ОНЗАГАЙ

Бүгү делегейниң уруг­лар камгалалының хүнүнде чыл санында эртип турар республикада уругларның чогаадыкчы ажылдарының делгелгезин бо чылын Национал музейниң шөлүнге эрттирген. Музейниң фонтанныг, делгем, чараш шөлүн өң-баазын чечектер ышкаш чаштар, ада-иелер база делгелгениң киржикчилери ээлепкен. Бо хемчегни ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы база Республиканың немелде өөредилге төвү организастап эрттирген.

23 дугаар эртип турар­ делгелгени бо чылын уругларның техниктиг чогаадыкчы чоруун­га угланыышкынныг эрттирип турар. Аңаа бо чылын рес­публиканың 10 кожуун, хоо­рай­ларының немелде өөредилге төптеринден, школалар бөл­гүмнеринден база элээдилер төптеринден 632 кижи кээп киришкен. Кызыл хоорайның №9 гимназиязының, №14, 10 шко­лаларының, Сүт-Хөлдүң «Салгал» төвүнүң, Бай-Тайгадан Шуй­нуң, Кызыл-Дагның чогаадылга төптеринден, То­жу­­­нуң Тоо­ра-Хемден «Өлчей удазы­ны», Эрзинниң Нарындан «Ужук», Кызыл кожууннуң «Эврика», Өвүрден Хандагайтының чогаадылга бажыңындан дээш, оон-даа өске кожууннардан чогаадыкчы салым-чаяанныг уруглар, башкылар киришкен.

Делгелге техника угланыышкынныг болганда, хөй кезиинде авиамоделирование, судомоделирование, робототехника, конструирование бөлгүмнериниң өөреникчилери ажылдарын делгээн. Ынчалза-даа хол-биле кылган аргаан, даараан, чазаан ажылдар база делгелгени каас­тап турду.

Кызылдың № 9 гимназия­зы­ның судомоделирование бөлгүмүнүң башкызы Хүлер Минчитович Токаш-оол өөреникчизи Кенден Ооржактың кылган самолеттарын, пароходтарын көөрге, бичиилеткенден башка, езулуг шын ышкаш көстүр. Бо бөлгүмде 6-9 класстың 20 хире оолдары өөренип турар. Роботехника талазы-биле эң-не шыырак ажылдар Кызылдың № 1 ортумак школазының бөлгүмүнүң кылыглары хамааржыр.

Республиканың немелде өөре­дилге төвүнүң башкылары Алексей Салчакович Кагай-оол, Эрес Ким-оолович Самбуу өөреникчилери Кызылдың № 11 школазындан Найыр Чамзын, Кү­дер Намбыштай база № 1 шко­ланың 4-кү классчызы Ма Вен Сянның чонар-даштан чазаан ажылдарын делгээн. Күдер Намбыштай — республика чергелиг немелде өөредилге албан чер­лериниң база школаларның бөлгүмнер аразынга «Символ от­чизны» деп мөөрейиниң тии­лекчизи.

Межегей ортумак школазы­ның «Сделай сам» деп бөлгү­мүнүң башкызы Валерий Донгак­ович Бакайның өөреникчилери Ирбиш Кууларның, Соруктуг Салчактың ыяштан чазаан ажылдарын чон улуг сонуургал-биле көрүп турлар. Таңды кожууннуң Бай-Хаакта элээдилерниң «Челээш» төвүнүң уран талантылыг ажы-төлүнүң малгаштан, кидис­тен кылыглары дыка чараш, онзагай көзүлдү.

Делгелге үезинде 2015-16 өөредилге чылының эң-не эки өөредилгелиг болгаш чогаадыкчы салым-чаяанныг школачыларын ТР-ниң Чазак Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шол­бан Кара-оолдуң мурнун­дан шаңналдарны ТР-ниң өөре­дил­ге болгаш эртем сайыдының ора­лакчызы Светлана Ощепко­ва байырлыг байдалга тывыскан.

Бүгү республиканың немел­де өөредилге черлериниң дел­гел­гезиниң түңнелин чаа өөредилге чылының эгезинде түңнээр.

Алдынай СОЯН.

№62 “Шын” 2016 чылдың июнь 4

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.