1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Политика

понедельник, Авг 08, 2016 - 13:11
Август 3-те Республиканың "Бурунгаар, Төрээн Тывам!" Улусчу шимчээшкининиң  "Көшкен найысылал" бөлүү Бай-Тайга кожууннуң Нико...
пятница, Авг 05, 2016 - 14:22
                                         ...
четверг, Янв 28, 2016 - 14:19
Эрткен субботада, январь 23-те, РФ-тиң Коммунистиг партиязының Тывада салбырының отчет-соңгулдалыг хуралы болуп эрткен. Аңаа РФКП ТК-ның кежигүннери Р...

Культура болгаш уран чүүл

пятница, Авг 05, 2016 - 12:43
«Үстүү-Хүрээ-2016» дириг хөгжүм болгаш шажынның бүгү-делегей фестивалы                Бо-ла б...
пятница, Июл 08, 2016 - 13:10
Театр амыдыралы Июнь 27-де В. Көк-оол аттыг национал театр 80 чылдаан юбилейлиг сезонун хаар байырлыг езулалын эрттирген. Театрның директору Станис...
понедельник, Июл 04, 2016 - 11:24
Хуу сайгарлыкчы, фотомастер Василий Максимович Балчый-оол журналистика шугумунга 20 ажыг чыл ажылдап, республиканың эң улуг солуну «Шынга»...

«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге»

четверг, Авг 04, 2016 - 14:54
«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» Кызыл-Арыг суурда «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилелин езугаа...
вторник, Авг 02, 2016 - 17:24
                                         ...
понедельник, Мар 21, 2016 - 14:06
«Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» «Чаңгыс суур – чаңгыс бү­дүрүлге» деп губернатор төле­вилели тыва чонну...

Экономика

четверг, Авг 11, 2016 - 09:36
Дүүн, август 10-да, Тыва үндезин культура төвүнге республиканың сайгар­лыкчылары-биле Тыва Рес­­­­­­­пуб­ли­ка...
вторник, Авг 09, 2016 - 16:07
  Хоорайда  «Тысячи» ("Муң")  садыында  огурец,  помидор, согуна  дээш  оон-­даа...
понедельник, Июл 04, 2016 - 11:32
Июнь 23-те Россияның кү­рү­­не статистиказының тур­гус­­тунганындан бээр 205 чыл­ оюнга база Статистика ажыл­дакчызыны...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Авг 11, 2016 - 10:20
   Август 8-те Бии-Хем кожууннуң сүт продукциязы бүдүрүп турар «Туранның» КХН-ниж чайгы фермазынга Наадым неделязын таварыштыр...
среда, Авг 10, 2016 - 10:32
Мал чеминиң белеткели - шалыпчы иш – Шак бо ажыл-ишчи маргылдааны Бии-Хем кожууннуң эм оъттуг, сиген-биле бай байлак шөлдеринде эрттирип турары...
вторник, Авг 09, 2016 - 08:59
Август 11-де 1.  Хөл-шыдыраага  эр  болгаш  херээжен  улустар  аразынга  республика  турнири ...

Өөредилге болгаш эртем

понедельник, Июл 04, 2016 - 11:31
Чайгы дыштанылга-2016 Уругларның чайгы дыштанылга лагерьлериниң 1-ги сезону дооступ турар. Кызыл хоорайның школачыларынга бо чылын лагерьлерни янзы-б...
понедельник, Июл 04, 2016 - 11:30
Кызылда президентиниң кадет училищезинче кирер кандидаттар республиканың өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларның школа-интернадының...
пятница, Июн 24, 2016 - 09:12
Республикада чаңгыс аай күрүне шылгалдалары (ЕГЭ) адакталып эгелээн. Ынчангаш доозукчуларның болгаш ада-иелерниң сонуургап, билип алыксап турар айтыры...

Кадык камгалалында

понедельник, Июн 20, 2016 - 14:22
Медицина ажылдакчызының хүнүнге Чоокта чаа республика эмнелгезиниң неврология салбырынга эмнедип чыткаш, бо салбырның коллективиниң берге аарыг улуст...
вторник, Мар 29, 2016 - 15:20
Март 24 — Бүгү-делегейниң туберкулезка удур демисел хүнү Туберкулез халдавырлыг болгаш социал аарыгларга хамаар­жыр. Ооң өөскүдүкчүзүн 1882...
понедельник, Мар 21, 2016 - 14:11
Бистиң республикавыс­та эмчи дузазын кижи бүрүзүнге чедимчелиг хандырары-биле организастыг байдалды тургузуп, медицина хандырылгазының шынарын, са...

Социал адырда

вторник, Авг 09, 2016 - 13:07
Өскүстерни  бажыңнар-биле  хандырар  деп  программа  езугаар  бо  чылдың  май  айда  Сергек...
вторник, Июн 28, 2016 - 09:38
«Шынның сылдызы» мөөрейге Чидиг айтырыг Сөөлгү үеде республикада машина-техниканың санының көвүдээни-биле орук шим­чээшкини нарыыдаа...
пятница, Июн 24, 2016 - 09:08
Чайгы дыштанылга Ажылчын сургакчылаашкыным үезинде төрээн суурум Самагалдайга четкеш, ооң сайзырап, өзүп, улам-на чараш апар чыдарын эскердим. Суурум...

Эрге-хоойлу

среда, Авг 10, 2016 - 09:10
Тожу кожууннуң прокуратуразы назы четпестерниң эрге-ажыктарының камгалалалында хажыдыышкыннарны илереткен.       РФ-тиң  Кү...
вторник, Авг 02, 2016 - 17:24
                                         ...
понедельник, Фев 29, 2016 - 12:05
Февральдың 23-те Кызылдың Тиилелге шөлүнге Ада-чурт камга­лакчызының хүнүнге тураскаат­кан митинг хүндүскүнүң 1 шак 30 минута турда эгелээн. А...

Аныяктар болгаш амгы үе

четверг, Авг 11, 2016 - 11:43
                                         ...
вторник, Авг 09, 2016 - 10:35
«Бистиң аныяктарывыс чараш, сагынгыр-тывынгыр болгаш чер-чуртунга ынак-тыр  дээрзинге  чаа  эрткен  «мисс...
вторник, Авг 02, 2016 - 17:35
2016  ЧЫЛДЫҢ ИЮЛЬ 30. №85 "ШЫН" Июль 18-тен 23-ке чедир Таңды кожуун­да Дүрген-Ооруу деп кайгамчык чараш черге «Тыва –...

Спорт

вторник, Авг 09, 2016 - 11:15
Чоокта  чаа  Бай-Хаак суурда  эрткен  чылын ажыт тынган спорт комплекизинде  ооң  даргазы,  XIV Паралимпий...
среда, Авг 03, 2016 - 09:36
Россияның болгаш төрээн Тывазының ат-алдарын делегей чергелиг маргылдааларга камгалап турар спортчуларывыстың социал камгалы кичээнгейниң төвүнде тура...
вторник, Июн 28, 2016 - 09:27
Тыва Республикада амгы үеде дыңнавас кижилерниң даңзы-бүрүткелинде 1445 кижи бар. Оларның иштинде 2012 чылдың отчедундан алгаш көөрге, 699 кижи школа...

«Шынның» аалчызы

вторник, Авг 02, 2016 - 14:28
ТЫВАДА ТУРИЗМ    2016 чылдың август 2. №86 "ШЫН" солун Тыва, шынап-ла, кайгамчык оран-дыр ийин. Аалчыларның сонуургалын ала-чайга...
четверг, Апр 21, 2016 - 09:21
Тыва — чоннар найыралының чурту Бойдустуң күчүзү сиңниккен делгемнерлиг, ховар дээн тус­кай культуралыг чоннуң девис­кээри — Тыва...
четверг, Апр 14, 2016 - 14:52
Тыва — чоннар найыралының чурту Тываның күдээзи, Американың оглу, езулуг тыва патриот Шон Патрик Куирк­ти азы бөдүүнү-биле Кушкаш-оолду бил...