1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, Окт 19, 2017 - 10:26
Россияның Банкызы­ның Тыва Республика талазы-биле Нацио­нал банкының Кызыл хоорайның Ленин кудум­чузунуң бажыңының чанынга октябрь 14-т...
вторник, Окт 17, 2017 - 11:16
Тываның ыраккы бу­луң­нарының бирээзи Эрзин кожуунче ажылчын сургакчылаашкынывыстың бир кол сорулгазы – чагыдылга болганда, бир-ле ду...
понедельник, Окт 16, 2017 - 13:41
Россияның орук ажыл-агый ажылдакчыларының хүнүнүң бүдүүзүнде бистиң корреспондентивис Тыва Республиканың орук-транспорт комплекизиниң сайыды Олег Б...

Культура болгаш уран чүүл

суббота, Окт 07, 2017 - 19:14
Сентябрь 15-те Ба­рыын-Хемчик кожууннуң Ак сумузунга көдээ Культура бажыңын байырлыг байдалда ажыткан. Рес­публиканың Чазааның Тө­левил...
вторник, Авг 22, 2017 - 16:29
Август байырлалдар-биле элбек ай болган. Оларның аразында эң-не онзагай, көрүштүг, бедик деңнелге эрткен байырлал — делегей чергелиг II...
понедельник, Авг 21, 2017 - 13:59
Тос-Булактың Өг хоорайжыгажынга Наадым байырлалынга тураскааткан Тываның даараныр ус-шеверлер эвилелиниң кежигүннериниң улусчу аян-хевирге быжып да...

Экономика

вторник, Окт 17, 2017 - 14:06
Республикада кышка­ белеткел ажылдары­ адак­­­талып турар. Бо чы­лын­ каңдаашкынныг, изиг чай болганы-биле респуб­л...
суббота, Окт 07, 2017 - 18:24
Кызылдың чылыдылга төвүнде 2017-2018 чылдарның күскү, кышкы үелеринге белеткел ажылдары адакталган. Одалга сезону колдуунда-ла агаарның сооп келген...
вторник, Авг 29, 2017 - 14:16
Август 25-27 хүннеринде Кызылдың Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинге «Тыва-Экспо-2017. Күс» деп регионнар аразының XVIII делгелге-ярм...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Авг 17, 2017 - 14:18
Наадым малчыннарга чүгле байыр-найыр эвес, а олар аңаа ужуражып келгеш, наадымнар аразында кылган ажылды түңнеп, чедиишкиннерни демдеглеп, мурнакчы...
четверг, Авг 03, 2017 - 17:13
Валерий Кууларның ада-иези Дакпыы биле Дузак Кууларлар Чөөн-Хемчик кожуунга «Большевик» колхоз үезинде-ле малчыннап келген ол ажыл-агый...
понедельник, Июл 31, 2017 - 10:01
Күрүне-хуу эштежилге республиканың улуг көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелерин катап тургузарынга дузазын көргүзүп, ажылын бадыткап эгелээн деп Тываның Көд...

Өөредилге болгаш эртем

суббота, Окт 07, 2017 - 18:09
Ээлчеглиг өөредилге чылының эгезинде Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда 825 олуттуг чаа №16 лицей школа ажыттынган. Кайы ырактан-на каракка илд...
четверг, Авг 31, 2017 - 15:10
Эргим башкылар болгаш школаларның өөреникчилери!   Чаа өөредилге чылының эгелээни-биле, Билиглер хүнү-биле силерге байыр чедирип тур м...
вторник, Авг 29, 2017 - 09:06
Тываның педагогика ниитилелиниң кол хемчеглериниң бирээзи, өөредилге адырының ажылдакчыларының чыл санында чөвүлел хуралы август 23-те Улусчу чогаа...

Кадык камгалалында

понедельник, Окт 16, 2017 - 13:36
Туберкулез деп халдавырлыг аарыгның тыва чон аразынга  нептереп тараарын соксадыр күзелдиг чон Кызылда аныяктар парыгының чанынга октябрь 6-да...
четверг, Авг 10, 2017 - 13:51
Республиканың «Деткимче» ачы-буян­ төвүнүң даргазы Буян Богбалдайович Ооржак. — «Деткимче» ачы-буян төвү канд...
понедельник, Авг 07, 2017 - 11:06
Бичии кижи дээрге чурттал­ганың чечээ, ада-иениң өөрүшкүзү. Кадык уруг ада-иениң ийи дакпыр өөрүшкүзү. Херээжен кижиниң уруг­луг болуру, бо...

Социал адырда

вторник, Окт 17, 2017 - 14:04
Аныяктарның болгаш студентилерниң Бүгү-де­ле­гей фестивалы бо чылын Сочи хоорайда болуп эртип турар. А ооң байырлыг эгези октябрь 14-те Мос...
вторник, Окт 17, 2017 - 10:32
«Чоннуң чоон оруу-биле…» деп номну Тываның бирги Президентизи, Тываның Баштыңы, Чазак Даргазы турган Шериг-оол Дизижик­ович...
четверг, Авг 31, 2017 - 15:06
«Чөптүг, шынчы болгаш чоргаар чор. Буян сеткил-биле улустарга дуза кадарынга кажан-даа белен бол. Улугларны хүндүлеп, чаштарны камгалап-карак...

Эрге-хоойлу

четверг, Авг 31, 2017 - 15:18
ТР-ниң Дээди Судунуң дарга­зының оралакчызы Марина Чикашова, хамааты херектер талазы-биле суд коллегиязының даргазы Оксана Соскал, судья Аяна Б...
вторник, Авг 01, 2017 - 13:11
Россия Федерациязының Күрүне Думазының депутады Мерген Дадар-оолович Ооржак соңгукчуларының мурнунга харыысалгалыг болуп, Тывага келген санында ола...
понедельник, Июл 17, 2017 - 11:09
ОСАГО (авто-хамааты харыысалганың албан кам­галалы) дугайында хоой­луга өскерилгелер 2017 чылдың апрель 28-тен күш кирген. Автомобильди үрэ...

Аныяктар делегейи

суббота, Окт 07, 2017 - 18:32
Сентябрь 7-ниң хүнүнде ТР-ниң Көдээ-ажыл агый яамызының мал-маган болгаш уксаажыдылга килдизиниң ажылдакчызы Ба­йыр Ховалыг биле массалыг инфор...
вторник, Июл 11, 2017 - 16:27
Тыва национал оркес­тр­ниң эң-не аныяк хөгжүмчүзү, салгал дамчаан салым-чаяан­ныг хөөмейжи – Меңги Монгушту номчукчуларга танышты...
вторник, Июл 04, 2017 - 16:15
Мода, чараш чүүл со­нуур­гаарларга аныяк дизайнерлер, ус-шевер даараныкчылар сөөлгү үеде даараан, чогааткан ажылдарының көрүлдезин удаа-дар...

Спорт

понедельник, Авг 21, 2017 - 14:03
Эртенги шактарда бүргеп, чаъс­тыг хүн болурун оштаза-даа, чоорту бүргег аязып, хүннээректеп келгени ол хүн Тос-Булакка ажыттынган, көдээ ажыл-а...
четверг, Авг 17, 2017 - 14:27
Август 14-түң хүнүнде Кызыл хоорайның национал парыгында «Хүреш» стадионунга респуб­лика хүнүнге база малчыннарның болгаш көдээ ишч...
среда, Авг 16, 2017 - 11:32
Даӊ хаяазыныӊ херелдери чаа-ла бакылап үнүп орда, ылаӊгыя хоорай черниӊ чурттакчыларынга тамчыктыг дыш үези. А чамдык спортчулар ол үени кончуг чөп...

«Шынның» аалчызы

суббота, Окт 07, 2017 - 19:24
Кызыл хоорайның 103 чылын демдеглеп турда, философия эртемнериниң кандидады, Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы, Тываның гуманитарлыг болгаш т...
четверг, Дек 01, 2016 - 13:53
ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:20
Балгазын суурнуң биб­лиотеказында улус ном­чуур солун-сеткүүл чогундан, библиотека арыг-силиг-даа болза, ээнзиргей, куруг ышкаш сагындырар....