1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, май 24, 2018 - 16:03
Май 19-та, субботада, Кызылдың Южный микрорайонунда Ангар бульвары деп кудумчуга чорааш, солун-даа, сагыш-сеткилге өөрүнчүг-даа чүүл­дерге тава...
четверг, май 24, 2018 - 14:22
Тожунуң көшкүн ивижилериниң кызыл чаактарлыг уруг-дарыын, Эрзин-Тестиң тевелерин, Чаа-Хөлдүң далайын, Азасты, айыраң-каас чечектер аразында чаштарны,...
вторник, май 22, 2018 - 11:18
Тыва Республиканың делега­циязының Моолга албан езузу-биле май 14-17 хүннеринде чораанының түңнелдеринге хамаарыштыр парлалга конференциязын Ты...

Культура болгаш уран чүүл

среда, май 23, 2018 - 12:13
Тиилекчи — "Аржаан" бөлүү.   Бии-Хем кожууннуң Аржаан ортумак школазының “Аржаан” танцы бөлүү май 3-6 хүнн...
вторник, май 22, 2018 - 11:29
Май 18 — Бүгү-делегейниң музей хүнү. Бо хүннү таварыштыр республиканың Национал музе­йинде ам чеди дугаар чыл "Музейге дүн" деп...
понедельник, май 14, 2018 - 11:14
Танцы-сам байырлалы деп чүл? Бирээде, ол дээрге четтикпейн манаарывыс сеткил-сагыштың хайныышкыны, магадал, чүректерге таңмаланып артар сактыышкынн...

Экономика

понедельник, Мар 26, 2018 - 12:47
Республикада часкы тарылга кампаниязының белеткел ажылдары эгелээн. Ынчангаш ол дугайында ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының үнүш ажыл...
понедельник, Мар 19, 2018 - 11:03
Март 14-те Улусчу чогаадылга бажыңынга Тыва Республиканың Тудуг болгаш коммунал ажыл-агый яамызы республиканың төөгүзүнде бир дугаар тудугжулар съе...
вторник, Мар 13, 2018 - 14:08
2018 чылдың январь 17-де Коломна хоорайга эрткен шуулганга Владимир Владимирович Путин төөгүлүг биче хоорайларга болгаш суурларга таарымчалыг байда...

Көдээ ажыл-агыйда

понедельник, май 14, 2018 - 09:48
Ажыл үезинде.   Каа-Хем – Тываның каас-­чараш булуңнарының бирээ­зи. Ооң унун дургаар шөйлүп чоруткан делгемнери тарылга...
вторник, май 08, 2018 - 11:19
"Баян-Кол" МУБ-туң директору Елена Кужугет.   Даглыг, изиг оъттуг ховуларлыг, хем чоогунда алаак, шынааларлыг Баян-Кол тевег...
четверг, май 03, 2018 - 13:00
Эң баштай «Инек – чемгерикчи малым» деп социал­ төлевилелди эгелээр дуга­йында республика баштыңы Шолбан Кара-оол 2016 чы...

Өөредилге болгаш эртем

четверг, май 24, 2018 - 15:59
9-ку классчы Айдыс Иргит, 1-ги классчы Вероника Бойко.   Чоокта чаа-ла 2017-2018 өөредил­ге чылы эгелеп, чаштарында ак бантиктерли...
вторник, май 22, 2018 - 11:24
Кижиниң бодун кижи кылдыр миннири, ооң угаан-медерели, сагыш-сеткили, бодун долгандыр хүрээлелче көрүжү, үе-чергелери, улуг-биче кижилер-биле хамаа...
четверг, май 17, 2018 - 11:29
1941-1945 чылдарда­ на­йыралдыг кожавыс бо­­луп турган ССРЭ-ге өөс­кээн Ада-чурттуң Улуг да­йынынга эки туразы-биле киришке...

Кадык камгалалында

понедельник, май 14, 2018 - 11:36
Зоя Дагбы.   Мээң Зоя эжим хөй ажы-төлдүг өг-бүлениң ийиги уруу болуп төрүттүнген. Бис бир класстан эгелээш онгу класска чедир кады өө...
вторник, май 08, 2018 - 11:59
Республиканың Перинаталдыг төвү – ие-чаштың кадыының камгалалының талазы-биле амгы үениң бедик деңнелдиң дузазын чедирип турар улуг медицина...
понедельник, Апр 16, 2018 - 11:16
Чылдың-на делегейде туберкулезтан 3 млн кижи өлүп турар, ниитизи-биле 8 млн кижи өкпе аарыг­лыг. Чыл келген тудум, аарыг­ улустуң саны 25-3...

Социал адырда

четверг, май 24, 2018 - 16:08
Монгуш  Артыш  хан  дужаап  олур.   Кызыл хоорайның тө­вүнде “Арбат” шөлүнге  ян­зы-бүрү...
понедельник, май 21, 2018 - 15:07
Бо чылдың май 16-ның хүнүнден эгелеп июнь 13-ке чедир буддистерге ыдык ай кылдыр санаттынып турар. Чүге бо үе онзагай болуп турарынга хамаарыштыр Б...
вторник, май 15, 2018 - 11:41
Мерген биле Долаана Монгуштар 1988 чылдың август 28-те өг-бүле туткан. Оларның өг-бүле стажы – 30 чыл. Аныяк мал эмчизи биле бухгалтер Өвүр к...

Эрге-хоойлу

вторник, май 08, 2018 - 11:12
“Төөгү билбес төөрээр, төрел билбес түрээр” дижир болгай. Кандыг-даа кижи, кандыг-даа күрүне төөгүлүг, сагып чоруур хоойлу-дүрүмнерлиг....
вторник, Мар 06, 2018 - 11:34
РФ-тиң Дээди Судунуң даргазы Вячеслав Лебедев биле ТР-ниң Дээди Судунуң даргазы Надежда Күжүгет.  2017 чыл.  Москва. ТР-ниң Дээди Судунга 2...
понедельник, Мар 05, 2018 - 10:15
Март 1-де Москвада Төп делгелге залы «Манежке» Россияның Президентизи Владимир Путин Федералдыг Хуралга Айыткалын кылган. Президент...

Аныяктар делегейи

четверг, Апр 12, 2018 - 11:26
Сөөлгү үеде губернатор төле­вилелдериниң деткимчези-биле бот-башкарнып, хууда арат ажыл-агыйларның саны өзүп,  сайзырап турары өөрүнчүг....
понедельник, Апр 02, 2018 - 12:36
«Оваа Медиа» компанияның  режиссеру Эрес Монгуш чурук тырттырар чажыттарын ажыдып турары.   Тываның күрүне университе...
понедельник, Мар 26, 2018 - 12:35
Вера бичиизинде-ле Улаа­тайга малчыннап чораан кырган-ачазы, кырган-авазының бөөдей өөнге өзүп келген. Дешкилешкен анай, хураган, хой, өшкү кад...

Спорт

понедельник, май 14, 2018 - 11:26
Эзилерниң девии.   Улуг Тиилелгениң 73 чылынга тураскааткан тыва хүреш маргыл­даазы Кызылдың «Хүреш» стадионунга май 9...
четверг, Апр 26, 2018 - 11:10
Аът спортунуң федерациязының даргазы Таймир Сарыглар чемпион аъттың мунукчузу-биле.   Тыва Республиканың чаңчыл езугаар чылдың-на эрти...
вторник, Апр 17, 2018 - 11:31
Улуг-Хем кожууннуң Чааты сумузунда Хараар-Тей чоок-кавызынга ук кожууннуң база Чеди-Хөл болгаш Чөөн-Хемчик кожууннарының чылгычылары 1980 чылдарның...

«Шынның» аалчызы

четверг, май 03, 2018 - 15:17
Анатолий Серен авазы Зоя Наксыловна-биле. 1975 чыл.   Комсомолдуң дээди шко­лазының доозукчузу, ТР-ниң уран чүүлүнүң алдарлыг ажыл...
суббота, Апр 28, 2018 - 11:17
Пенсионерлер Чөвүлелиниң кежигүннери.   Кижи бүрүзүнүң бо чырык чер кырынга чурттап чораан үезинде сонуургалдары, талантызы, мергежили...
вторник, Апр 10, 2018 - 12:06
Долаан башкы. Эрткен чүс чылдың 90 чылда­рының эгезинде Тывага сарыг шажын катап тургустунуп, тыва чон шажын-чүдүлгеже эглип эгелээн үелерде чамд...