1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Неделяның болуушкуннары

вторник, Сен 27, 2016 - 11:00
Эрткен улуг-хүнде Тыва Республиканың Баштыңының Кубогу дээш национал тыва хүрешке делегей чергелиг маргылдаа Кызылдың «Хүреш» стадионун...
понедельник, Сен 26, 2016 - 16:36
          Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый богаш аъш-чем яамызы Тываның күрүне университеди-биле кады көдээ ажыл-агыйның ук...
понедельник, Сен 26, 2016 - 14:10
Эрткен неделяда ТР-ниң Чазааның хуралдаар залынга “Үшкү муң чылда буддизм: хөгжүүрүнүң угланыышкыны болгаш келир үези” деп делегей черг...

Культура болгаш уран чүүл

среда, Сен 07, 2016 - 17:31
          Тываның Моол күрүне-биле кызыгаарлажып чыдар Мөңгүн-Тайга кожууннуң ыраккы булуңу Мөген-Бүрен сумузу тургуст...
четверг, Сен 01, 2016 - 10:55
         Эргим чаңгыс чер-чурттугларым, ылаңгыя школачылар, студентилер, оларның бшкылары болгаш ада-иелер!  ...
вторник, Авг 30, 2016 - 16:50
Август 27-де кежээликтей хоорай Хүнүн болгаш Шахтерлар хүнүнүң байырлыг концертин көөр дээн чон уурук-сууруктап чыглып, Арат шөлүн дола берген. Аңа...

Экономика

вторник, Сен 27, 2016 - 11:50
Тывада «социал картофель» деп акцияны каш чыл улай чорудуп турар. Мурнунда чылдарда хөй ажы-төлдүг болгаш социал байдалы берге өг-бүлелерг...
четверг, Сен 01, 2016 - 11:32
                       Чылдың-на чазын, күзүн болур регионнар аразының «Тыва-Эксп...
четверг, Авг 11, 2016 - 09:36
Дүүн, август 10-да, Тыва үндезин культура төвүнге республиканың сайгар­лыкчылары-биле Тыва Рес­­­­­­­пуб­ли­ка...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Сен 15, 2016 - 10:12
                                         ...
четверг, Сен 15, 2016 - 09:24
Эрзин кожуун – Тываның чараш булуңнарының бирээзи. Ооң девискээри «Убсанур ыйгылаажы» күрүнениң бойдус заповеднигинге хамааржыр. Зап...
четверг, Сен 08, 2016 - 13:13
Август төнчүзүнүң кааң аяс хүннериниң бирээзинде Бай-Тайганың Кызыл-Даг сумузунга хамааржыр Көп-Сөөкче углай шууштур үш чүък машиназы өскеп олурган. О...

Өөредилге болгаш эртем

вторник, Сен 27, 2016 - 11:40
Чаа өөредилге чылыэгелээни-биле бо чылдың январь айда Республиканың немелде өөредилге төвүнүң тургусканы «Бажың – Школа – Бажың...
четверг, Сен 01, 2016 - 10:08
Акция  “Школаже киреринге дузалаш”             Чылдың-на Тывада чаа өөредилге чылынга уткушт...
среда, Авг 31, 2016 - 11:31
               Тыва Республиканың педагогика ниитилелиниң кол хемчээлдериниң бирээзи — чыл санынд...

Кадык камгалалында

четверг, Сен 15, 2016 - 16:00
Сөөлгү чылдарда делегейде элээди-даа, улуг-даа кижилерниң бодунуң амы-тынынга четтинер чоруу көвүдеп турар. Республикага бо чайын болган ийи тавары...
вторник, Мар 29, 2016 - 15:20
Март 24 — Бүгү-делегейниң туберкулезка удур демисел хүнү Туберкулез халдавырлыг болгаш социал аарыгларга хамаар­жыр. Ооң өөскүдүкчүзүн 1882...
понедельник, Мар 21, 2016 - 14:11
Бистиң республикавыс­та эмчи дузазын кижи бүрүзүнге чедимчелиг хандырары-биле организастыг байдалды тургузуп, медицина хандырылгазының шынарын, са...

Социал адырда

вторник, Сен 27, 2016 - 11:30
Эрткен чылдан тура коммунал ачы-дузалар дээш төлевир саазыннарынга база бир квитанция немежип келген. Ол дээрге хөй каът бажыңның капитал септелгез...
вторник, Авг 09, 2016 - 13:07
Өскүстерни  бажыңнар-биле  хандырар  деп  программа  езугаар  бо  чылдың  май  айда  Сергек...
вторник, Июн 28, 2016 - 09:38
«Шынның сылдызы» мөөрейге Чидиг айтырыг Сөөлгү үеде республикада машина-техниканың санының көвүдээни-биле орук шим­чээшкини нарыыдаа...

Эрге-хоойлу

среда, Авг 10, 2016 - 09:10
Тожу кожууннуң прокуратуразы назы четпестерниң эрге-ажыктарының камгалалалында хажыдыышкыннарны илереткен.       РФ-тиң  Кү...
вторник, Авг 02, 2016 - 17:24
                                         ...
понедельник, Фев 29, 2016 - 12:05
Февральдың 23-те Кызылдың Тиилелге шөлүнге Ада-чурт камга­лакчызының хүнүнге тураскаат­кан митинг хүндүскүнүң 1 шак 30 минута турда эгелээн. А...

Аныяктар болгаш амгы үе

четверг, Сен 29, 2016 - 11:10
Наш корреспондент Ольга Тинмей вновь в числе победителей XII-го Всероссийского конкурса молодых журналистов «Вызов – XXI век...
четверг, Авг 11, 2016 - 11:43
                                         ...
вторник, Авг 09, 2016 - 10:35
«Бистиң аныяктарывыс чараш, сагынгыр-тывынгыр болгаш чер-чуртунга ынак-тыр  дээрзинге  чаа  эрткен  «мисс...

Спорт

вторник, Авг 09, 2016 - 11:15
Чоокта  чаа  Бай-Хаак суурда  эрткен  чылын ажыт тынган спорт комплекизинде  ооң  даргазы,  XIV Паралимпий...
среда, Авг 03, 2016 - 09:36
Россияның болгаш төрээн Тывазының ат-алдарын делегей чергелиг маргылдааларга камгалап турар спортчуларывыстың социал камгалы кичээнгейниң төвүнде тура...
вторник, Июн 28, 2016 - 09:27
Тыва Республикада амгы үеде дыңнавас кижилерниң даңзы-бүрүткелинде 1445 кижи бар. Оларның иштинде 2012 чылдың отчедундан алгаш көөрге, 699 кижи школа...

«Шынның» аалчызы

вторник, Авг 02, 2016 - 14:28
ТЫВАДА ТУРИЗМ    2016 чылдың август 2. №86 "ШЫН" солун Тыва, шынап-ла, кайгамчык оран-дыр ийин. Аалчыларның сонуургалын ала-чайга...
четверг, Апр 21, 2016 - 09:21
Тыва — чоннар найыралының чурту Бойдустуң күчүзү сиңниккен делгемнерлиг, ховар дээн тус­кай культуралыг чоннуң девис­кээри — Тыва...
четверг, Апр 14, 2016 - 14:52
Тыва — чоннар найыралының чурту Тываның күдээзи, Американың оглу, езулуг тыва патриот Шон Патрик Куирк­ти азы бөдүүнү-биле Кушкаш-оолду бил...