1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Медээлер

четверг, Июн 22, 2017 - 13:09
Чылдың-на Россияның ИХЯ-зының кинологтары июнь 21-де боттарының профессионал байырлалын демдеглеп эрттирер. Черле ынчаш Россияның өске-даа ыт азыра...
четверг, Июн 22, 2017 - 12:56
2017 чылдың июнь 15-те Россияның Президентизи Владимир Путин 15-ки дорт шугумун эрттирген. Президентиниң чугула медег­лелдерин болгаш дорт...
понедельник, Июн 19, 2017 - 09:46
Июнь 12-де, Россияның хүнүнде Кызылда Арат шөлүнге тус чернии-биле 10 шакта, Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүргени-б...

Культура болгаш уран чүүл

среда, Июн 14, 2017 - 15:14
Эрткен неделяда «На­йы­сылал» арт-төпке «Чү­рээвис-биле дыңнап тур бис» деп имнээр ыры мөө­рейин Бүгү-росси...
среда, Июн 14, 2017 - 15:06
Эрткен субботада, июнь 3-те, «Шын» солуннуң редакциязынга кайгамчык солун аалчылар келген. Кымнарыл дээрге, Тываның улустуң артизи Наде...
пятница, Июн 02, 2017 - 15:37
Май 26-да Тыва үндезин культура төвүнге Тываның чогаалчылар эвилелиниң ээлчеглиг 19-ку съездизи болган. Шуулганга Тываның ат-сураглыг чогаалчылары,...

Экономика

четверг, Июн 22, 2017 - 13:39
Тываның Баштыңының 2015 чылдың май 19-та №93 Чарлыы-биле Тыва Республиканың девискээринде сугларның биологтуг курлавырларының өзүп көвүдээринге таа...
вторник, май 30, 2017 - 12:32
Май 26-28 хүннеринде Кызылдың Иван Ярыгин аттыг спорт комплеки­зинге «Тыва экспо-2017» деп регион­нар аразының 17-ги делгелге-я...
вторник, май 30, 2017 - 11:34
Май 26-да, российжи сайгарлыкчы чоруктуң хүнүн бүгү чуртка демдег­лээн. Бистиң Тывага май 22-ден 28 хүннеринде сайгарлыкчы чоруктуң неделязын э...

Көдээ ажыл-агыйда

четверг, Июн 08, 2017 - 11:18
Тыва – кайгамчык каас-чараш чурумалдыг, бойдустуң күчүзү сиңген делгемнерлиг, мең­ги баштыг тайгаларлыг тоолзуг оран. Маңаа дыштанылганың...
четверг, май 25, 2017 - 10:37
Чылгы – көшкүн, малчын чоннуң амыдырал-чуртталгазынга ажык-дузалыг, ынак малы.  Бурунгу тывалар аътты чүгле көжер-дүжеринден, орук-суург...
вторник, май 02, 2017 - 12:10
Тываның аныяктары өгбелериниң кылып чорааны ажыл-ижин катап тургузуп, оларның ээлеп чорааны эрги хонаштарын катап диргизип, кыштаглар тудуп эгелээн...

Өөредилге болгаш эртем

вторник, май 30, 2017 - 13:31
ТР-ниң өөредилге болгаш эртем сайыдының оралакчызы Елена Хардикова чаңгыс аай күрүне шылгалдаларынга (ЧКШ) хамаа­рыштыр журналистерниң айтырыгл...
вторник, май 30, 2017 - 10:10
Частың база бир кайгамчык байырлалдарының бирээзи – школачы сөөлгү коңга. Республиканың шупту школаларынга сөөлгү коңганың байырлыг чыс­к...
понедельник, май 29, 2017 - 17:03
Бо өртемчейде буянныг үүле-херектер кылып чоруур улус эвээш эвес.  Бистиң республикавыс чылдан чылче хөгжүп, сайзырап орары дыка өөрүнчүг-...

Кадык камгалалында

четверг, Июн 22, 2017 - 13:02
Кижиниң арын-шыра­йын чараш, маңган ак, кадык диштер каастап турар. Улуг-даа, бичии-даа улустуң чайынналып чоруур хүлүмзүрүүн көргеш, кижиниң с...
понедельник, Июн 19, 2017 - 10:11
Кижи кандыг-бир чылда­гаанның ужун аарый-даа бээр. Назынын иштинде шуут аарывас кижи амгы бо үеде ховар. Тываның ышкаш дошкун сооктуг черге чыл...
вторник, май 02, 2017 - 12:34
Эртем-техника хөгжээн, сайзыраң­гай ниитилелде чурттап турар-даа болзувусса, аарыг кижиге баштайгы дуза дилээрде азы айыыл-халап болурга, бир-л...

Социал адырда

понедельник, Июн 19, 2017 - 09:49
Россияның хүнү – бистиң улуг чуртувустуң эң кол күрүне байырлалы. ТР-ниң Хамааты камгалал бол­гаш онза байдалдар херектериниң талазы-биле...
понедельник, Июн 05, 2017 - 09:10
Кайгамчык чай, чылыг чай бодунуң эргезинче кирип, чырык, аяс хүннер сагыш-сеткилди өөртүп эгелээн. Тываның на­йысылалы болур Кызыл хоорайның чу...
четверг, май 04, 2017 - 11:09
Ада-чурттуң Улуг дайы­нының төөгүлүг болуушкуннары кижи бүрүзүнүң сагыжынга таңмаланып арт­­кан.  Бо дайынның соон­да эвээш эв...

Эрге-хоойлу

понедельник, Июн 19, 2017 - 09:58
Өг-бүлеге күш дөгээр база социал өскүс болур чорукту болдурбас. Ажыг чашпан тыртар, арагаже сундугар кижилер-биле демиселди шыңгыырадыр. Кылымал, ш...
понедельник, Июн 05, 2017 - 09:13
РФ-тиң Шииткекчилер чөвүлелиниң бирги пленарлыг хуралының 25 чылдаанынга тураскааткан байырлыг хурал ТР-ниң Дээди Судунга май 26-да эрткен. Аңаа ТР...
вторник, май 30, 2017 - 11:23
Май 23-те Кызыл хоо­рай­ның Төлээлекчилер хура­лының 4-кү чыыжының ээлчеглиг 43-кү сессиязы болган. Хуралдың хүн айтырыынга ниитизи-бил...

Аныяктар делегейи

четверг, Июн 22, 2017 - 13:20
Бүгү-делегей болгаш Россия деңнели-биле алырга, бедик чедиишкиннер чедип алган кижилерниң кадыкшылынче кичээнгейи – чуртталгазының бир кол өз...
четверг, май 25, 2017 - 10:07
Республиканың студент отрядтарының чайгы ажылчын сезонунуң ба­йырлыг ажыдыышкыны Тиилелге шөлүнге болган. Студентилерге Тываның Баштыңы Шолбан...
вторник, май 02, 2017 - 11:23
2030 ЧЫЛГА ЧЕДИР   ТР-ниң Аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле яамызы Тываның күрүне университеди биле кады «Аныяк...

Спорт

четверг, Июн 22, 2017 - 13:16
Июнь 17-де Кызыл хоо­райның национал парыгында «Хүреш» стадионунга Бүгү-делегей чергелиг холушкак дүрүмнерлиг да­йынчы хүреш ма...
среда, Июн 07, 2017 - 14:57
Июнь айда Тыва Республикага бүгү делегей чергелиг холушкак дүрүм­нерлиг дайынчы хүреш маргылдаазы болур. Ук маргылдааның кол маадыры, сумо хүре...
среда, Июн 07, 2017 - 14:52
Тыва чоннуң үш оюнунуң эң-не көскү черин хүреш ээлеп турар. Бурун шагдан тура-ла тывалар хүреш мар­гылдаазы болган черге хөйү-биле чыглып келге...

«Шынның» аалчызы

четверг, Дек 01, 2016 - 13:53
ТР-ниң Информатизация болгаш харылзаа сайыдынга томуйлаткан Рустам Владимирович Грицюк-биле «Шын» солуннуң редакциязы» күрүнениң...
вторник, Ноя 15, 2016 - 10:20
Балгазын суурнуң биб­лиотеказында улус ном­чуур солун-сеткүүл чогундан, библиотека арыг-силиг-даа болза, ээнзиргей, куруг ышкаш сагындырар....
вторник, Ноя 08, 2016 - 13:00
Арат-түмен бүгүдениң Аажок ынак өңнүү —  Хоочун солун «Шынны» Холдан салбайн номчуур бис. Шынап-ла, бо үстүн...