1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

"ЕВРАЗИЯ - 2016" ФЕСТИВАЛЬ

Улусчу чогаадылга бажыңынга ТКУ-нуң студентилериниң ортузунга «Евразия – 2016” деп X юбилейлиг национал культуралар фестивалы болуп эрткен. Чогаадыкчы мөөрейниң кол сорулгазы – чоннар аразынга тайбыңны, найыралды быжыктырары болгаш эп-сеткил каттыштырылгазы. Аңаа Кызылдың педагогика институдунуң, педагогика колледжиниң база университеттиң факультет бүрүзү аңгы-аңгы нацияларның төлээлери болуп, оларның езу-чаңчылдарын, культуразын көргүскен. 
ТКУ-га «Евразия” деп нацио­нал культуралар фестивалын бир дугаар 2006 чылда эрттирген. Амгы үеде чогаадыкчы мөөрей республика чергелиг апарган. Фестивальдың онзагай талазы  – эрткен чылдарда көргүскен чурттарны катаптавазы. Он чыл улай эртип турар мөөрейниң төөгүзүнде студентилер 50 ажыг чурттарны болгаш 110 нацияларны сценага таныштырган. Фестиваль студентилерни демнештирип, чогаадыкчы арга-шинээн ажыдып турарындан аңгыда, олар бот-боттарын хүндүлежирин, билчирин, тай­бың чорукка ынаан база өске чоннарның болгаш чурттарның культуразынга хүндүткелдиг хамаарылганы кижизидип турар.
Октябрьда Тверь хоорай­га Бүгү-российжи тергиин уран чүүл төлевилел­дериниң мөө­рейинге ТКУ-нуң «Евразия” деп төлевилели “Эң тергиин регионалдыг төлевилел” дээш 2-ги черни алган. Тываның адын университеттиң юридиктиг фа­культединиң үшкү курсчузу Ай-Херел Арган-оол төлептиг камга­лаан. Аңаа Россияның 24 аңгы дээди өөредилге черлериниң студентилери киришкеш, 100 ажыг төлевилелдерни таныштырган. ТКУ-нуң  “Евразия” төлевилели “Россияның студентилериниң чазы” деп студентилерниң уран чо­гаадыкчы чоруун хөгжүдер болгаш деткиир тускай программа планынче кирген. Ынчангаш олар төлевилелди амыдыралга боттандырары-биле РФ-тиң Өөредилге болгаш эртем яамызының база Россияның аныяк­тар эвилелиниң деткимчезин алганы улуг че­диишкин.
Уланчызын 2016 чылдың ноябрь 8-те үнген №129 "Шын" солундан номчуңар.
Шончалай  ХОВАЛЫГ.
Авторнуң  тырттырган  чуруу.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.