1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ДЕТКИМЧЕНИ АЛГАН

Эрткен неделяның четвергте бистиң республикавыска «Чуртталга коммунал ажыл-агыйын эде тургузарынга деткимче фондузу» деп күрүне корпорациязының Хайгаарал чөвүлелиниң даргазы Сергей Степашин биле ук фондунуң чиңгине директору – күркорпорацияның баштаар чериниң даргазы Константин Цицин ажыл-албан аайы-биле кээп чораан. 
2012 чылда-ла Кызыл хоорай­ның девискээринде озал-ондактыг бажыңнарның даңзызын тур­гускаш, оларның чурттакчыларын өскээр көжүрер талазы-биле программаны хүлээп алган. Амгы үеде ук программаның күүселдези канчаар чоруп турарын, кандыг шап­тараазыннар барын, ону канчаар шиитпирлээ­рин көөр дээш, келгенин Сергей Степашин дыңнаткан.
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол-биле келген даргалар Кызылдың Дружба кудумчузунда №1/2 адресте  чаа тудуп турар хөй квартиралыг чуртталга бажыңын болгаш ол-ла кудумчуда туткан №2/3 бажыңны хынап чорааш, Убса-Нур кудумчузунуң 6 дугаар бажыңында 120 аал чурттаар чуртталга бажыңының ажыдыыш­кынынга-даа киржип четтигипкеннер.
Ол-ла хүн Тываның Чазаа­ның бажыңынга Кызыл хоорай мэриязының, Чуртталга-ком­мунал ажыл-агыйының яамы, ведомстволарының бол­гаш хүлээникчи тудуг орга­низацияларының удуртук­чу­ла­рының, харыысалгалыг ажыл­дакчыларының киржилгези-биле улуг хурал болуп эрткен. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хуралды ажыдып тура, эргижирээн болгаш озал-ондактыг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программаның күүселдезинде нарын айтырыг­ларны ол черинге сайгарып, ажыктыг арга-сүмелерни берип турары дээш, чуртталга-коммунал ажыл-агы­йын эде тургузарынга деткимче фондузунуң удуртулгазынга база Хайгаарал чөвүлелиниң даргазынга өөрүп четтиргенин илереткен. 

Уланчызын 2016 чылдың ноябрь 29-де үнген №138 "Шын" солундан номчуңар.

Сенгил МОНГУШ.
Виталий ШАЙФУЛИННИҢ тырттырган чуруу.

 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.