1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БАШТАЙГЫ КАДРЛАР БОЛГАШ БАНК

 

Дүүн. Бөгүн. Даарта

Дүүнгү хүн, июль 25-тиң хүнү, онза төөгүлүг болуушкуннар-биле байлак. 1923 чылдың июль 25-те Кызыл хоорайны Тываның найысылалы кылдыр чарлаан.

Рубрика: 

Удавас Билиглер хүнү келир

Бистиң каллбак-делгем Төрээн чуртувустуң хөй санныг өөредилге черлери-биле бир дөмей, Тываның күрүне университединге чаа өөредилге чылы эгелээр.

Рубрика: 

Тыва эки-турачыларның тураскаалын мөңгежидери-биле

Тыва эки-турачыларның тураскаалын мөңгежидери-биле салыышкыннардан кылып, үлүг-хууңарны киириштириңер!

Рубрика: 

Тываларның төрел-аймак таңма-демдектери

Төп Азияның болгаш Сибирьниң төрел-аймак чоннары бурун шагдан бээр таңма-демдектерни ажыглап чораан. 

Канчаар куда эрттирер бис?

                                                                                                                       Ажык чугааже чалап тур бис

Эң-не тергиин саанчы - Бии-Хемден Снежана Салчак

 

 Август 8-те Бии-Хем кожууннуң сүт продукциязы бүдүрүп турар «Туранның» КХН-ниж чайгы фермазынга Наадым неделязын таварыштыр саанчылар аразынга «Сүт саар машинага инек саарының тергиин оператору - 2016» деп республика чергелиг мөөрей болуп эрткен.

Страницы