1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Суксаан хөкпеш

(Чаштың чаптаашкыны)

Далай-Ламаның авазының ному тыва дылда

Тываның ном үндүрер чери онзагай номну парлап үндүрген. Ооң автору Дики ЦЕРИНГ, номнуң ады: «Мээң оглум Далай-Лама. Иениң чугаазы».

Рубрика: 

Уран талантылыг уругларны деткиири-биле…

Май 11-де Кызылдың Дээди Хуралынга эрткен айның 22-27 хүннеринде Тюмень облазынга болуп эрткен Бүгү-россияның аныяктарының юбилейлиг XV Дельфий оюннарынга киржип чораан уруглар болгаш оларның башкылары

Хөй киржикчилиг национал танцыны тургузар

«Декей-оо» фестивалы

Часкы хүн – бүдүн чылды чемгерер

Чадаана хоорайга «Тыва Республиканың көдээде өг-бүлелеринде дузалал ажыл-агыйының сайзыралы» деп темага Республиканың иелериниң ийиги улуг чыыжы болган.

Рубрика: 

ТЫВА ЭРТЕМНИҢ «ХАРААЧЫГАЙЫ»

Май 11-де Тываның гума­нитарлыг болгаш тускай со­циал-­экономиктиг шинчилелдер институдунуң (ТГТШИ-ниң) хуралдаар залынга баштайгы тыва эртемденнерниң бирээзи, «буржуаз-националист», «чоннуң дайзыны» д

Страницы