1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ХОЙЛАРЫМ АТТАРЛЫГ БОЛУР

Час. Аяс ак-көк дээрде алдын-сарыг хүннүң шонган херелдериниң чылыы-даа аажок. Аңаа таалаан дег, чадагай кажаа­да чаш хураганнар өрү, куду дешкилежип, маңнажып тургулаан. Оларның аразында додарлап каан хөректээштиг бичии курзук оол авазы-биле чоруп турган.

"СПОРТ - ЧАЖЫМДАН-НА ЧАРЫЛБАЗЫМ ШЫНЧЫ ӨҢНҮҮМ"

Рубрика: 

БИЧЕ БУУРАЙ ЧОННАРНЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ

Рубрика: 

КӨДЭЭ ИШЧИЛЕРГЕ АЛДАР БОЛГАШ МАКТАЛ!

Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! 
Республиканың хүндүлүг аалчылары!

Рубрика: 

ТӨӨГҮЗҮН СУРАП ЧОРДУВУС

Шивээниң төөгүлүг артынчызы.
 

ЧАЛГАА ЧОРУКТАН АРАГАЛААР

Республиканың «Деткимче» ачы-буян­ төвүнүң даргазы Буян Богбалдайович Ооржак.

Страницы