1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Пассажирниң айыыл чок чоруу – чолаачыда

«Шынның сылдызы» мөөрейге

Чидиг айтырыг

Рубрика: 

МӨҢГЕ ОТТУҢ БААРЫНГА

Июнь 22 – Сактыышкынның болгаш кажыыдалдың хүнү

Рубрика: 

ЧАГЫТАЙГА ЧАЙГЫ ЧЫЫШ

Июнь 27 — Россияга Аныяктар хүнү

КYЗЕЛ КYШТYГ

Тыва Республикада амгы үеде дыңнавас кижилерниң даңзы-бүрүткелинде 1445 кижи бар. Оларның иштинде 2012 чылдың отчедундан алгаш көөрге, 699 кижи школа назыны чет­пээн база школачылар бооп турар.

Рубрика: 

УЛУГ СЦЕНАЖЕ ЭГЕ БАЗЫМ

Театр амыдыралы

ТЫВА ЭКИ ТУРАЧЫ ОТ-ООЛ ООРЖАК

Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан

Страницы