1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШАЛЫҢ АКШАЗЫН БҮРҮНҮ-БИЛЕ ҮНДҮРҮП БЕРГЕН

Рубрика: 

КИЖИНИҢ БОДУНДАН ХАМААРЖЫР

ПРОКУРАТУРАНЫҢ АЖЫЛ-ХЕРЭЭ

ЧӨПШЭЭРЕШСЕ-ДАА, НАЗЫ ЧЕТПЭЭН...
 
Он алды хар назы четпээн кижи-биле эр-херээжен чорук кылганы дээш  18 харлыг хамаатыны шииткен.

АДА-ИЕЛЕНИҢ КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ

ИЙИ БУДУ, ИЙИ ХОЛУ ҮЖҮП ДОҢГАН
 

ЭЖИН ХҮННЭЭШ...

Рубрика: 

ХИНИН КЕСКЕН ЧАШТАРЫ ХӨЙ

Страницы