1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

БАШТАЙГЫ 15 ТОННА ЭЪТТИ ЧОРУТКАН

Тывадан хой эъдин Москвага аппарып садар дугайында дугуржулганы Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москва облазының губернатору Андрей Воробьев-биле эрткен чылын-на кылган. Бо чылын ол дугуржулганы амыдыралга боттандырып эгелээн.

ЭР ХЕЙ, МАРИЯ!

ЭЛЕКТРИ ЭНЕРГИЯЗЫН ТЫВАНЫ ТАВАРТЫР

Азия чурттарынче электри энергия­зын Тываны тавартыр үндүр садар апаар.

АЧАВЫСТЫҢ ЭРТКЕН ОРУУН АЛДАРЖЫДЫП...

Рубрика: 

ИЕВИС ЫШКАШ БАШКЫВЫС

ЧОНГА АЖЫКТЫГ БОЛЗУН ДЭЭШ

Чылдың-на хөмүр-даш садарынга, изиг, соок суг, чырык хандырылгазын төлээринге өг-бүлелерден эвээш эвес чарыгдал үнүп турарын билир бис. Ол талазы-биле күрүнениң субсидия акшазын кымнар ап болурун көрээлиңер.  

Рубрика: 

Страницы