1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ЧАА СПОРТ КЛУВУ

Рубрика: 

КАДЫКШЫЛДЫҢ 1000 БАЗЫМЫ

Тывада туберкулез аарыын­­дан аарып турар улустуң саны хөй боорга, Республиканың туберкулезка удур диспан­сериниң ажылдакчылары чурттакчы чон аразынга бүдүн чыл дургузунда удаа-дараа лекцияларны номчуп, тайылбыр ажылдарын чорудуп турар. 

ХООЧУННАР ДАРГАЗЫ

Рубрика: 

КИЧЭЭЛДЕРНИ ЭРТТИРГЕН

АТ-СУРАГЛЫГ БОКСЕР ЮРИЙ АРБАЧАКОВТУҢ МАСТЕР-КЛАССТАРЫ

АЛТАЙ ТЕАТР - ТЫВАДА

Страницы