1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

САЙГАРЛЫКЧЫЛАРГА ТААРЫМЧАЛЫГ БАЙДАЛДАРНЫ ТУРГУЗАРЫ-БИЛЕ

Тывада бизнес чорударынга байдалдар экижээн дээрзин республиканың сайгарлыкчылары дем­деглеп турар.

Рубрика: 

АНЫЯК ӨГ-БҮЛЕЛЕРГЕ КҮРҮНЕ ДУЗАЛАМЧЫЗЫ

Рубрика: 

СЕПТЕЛГЕ АЖЫЛДАРЫ ЭРТЕ ЭГЕЛЭЭН

Рубрика: 

ТООМЧА ЧОК ЧОРУКТУ БОЛДУРБАС

Тываның найысы­ла­лын­га «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» Ассо­циацияның ээлчеглиг хуралы болуп эрткен. 

АЖЫЛ АДАКТАЛГАН

"УРА!" ШӨЛГЕ ЧАҢГЫЛАНЫП ТУРГАН

Кызылга Ада-чурттуң Улуг дайынынга совет чоннуң Тиилелгезиниң 72 чылынга тураскааткан ба­йырлыг хемчеглер Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың күрүне туктарын көдүргени-биле эгелээн.

Рубрика: 

Страницы