1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

Наадым-2019

ДЕНИЗ КИНГ: АМ БАЗА КЭЭР УЖУРЛУГ МЕН

ДЕНИЗ КИНГ: АМ БАЗА КЭЭР УЖУРЛУГ МЕН

Губернатор төлевилели ЭРТЕМ ЧОКТА, ЭРТЕН-ДАА ДҮН

«Өг-бүле бүрүзүнге чаңгыстан эвээш эвес дээди эртем-билиглиг уруг» деп губернатор төлевилелин 2013

ИЮЛЬ 13-те РЕСПУБЛИКАДА КАЖЫЫДАЛ ХҮНҮ

Бай-Тайга кожууннуң Шуй хемге болган айыыл-халаптың түңнелинде 10 кижи амы-тынындан чарылганын барымдаалааш, чок болган кижиле

НААДЫМ – 2019 МААДЫР ИЕНИҢ САЛГАЛЫ

“Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилели Тываның ат-алдарлыг малчыннарының хоочун салгалдары биле аныяк салгалдарының аразында харылзааны тударынга база улуг ужур-д

В Туве основные мероприятия Наадыма состоятся 14 июля

13 июля

Рубрика: 

ВИТАЛИЙ БАРТЫНА-САДЫ

 

Рубрика: 

ТОРГУ ХЭЭЛИГ УЗУН ТЕСТЕ

Тес-Хем кожуннуң Наадымындан репортаж
ТОРГУ ХЭЭЛИГ УЗУН ТЕСТЕ

Рубрика: 

ТЫВА-ХОСТУГ САГЫШ-СЕТКИЛДИҢ ДЕВИСКЭЭРИ

СҮРЛҮГ-ТҮРЛҮГ ЭРЕС КАРА-САЛ

Аржаан суу дег кылаң сеткилдиг,
Арбын чоннуң бүзүрелин чалаан,
Арат-чоннуң оолдарын өөреткен,
Арыг сеткилдиг Эрес Кара-Сал.
(Тимур Кадын-Нава)

Рубрика: 

Страницы