1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

ШИЛИЛГЕВИС ШЫН

Редакторнуң булуңу

АВГУСТ 31-де «ШЫН» 94 харлаан

Сонгулда-2019

Рубрика: 

Сонгулда-2019

Богун эртенгинин 8 шакта республика девискээринге ниитизи-биле 186 сонгулда участоктары ажылын эгелээн.

Рубрика: 

Ийи арынныг Жириновский

Соңгукчунуң бодалы

 

РЛДП-ГЕ ИДЕГЕП БОЛУР БИС БЕ?

 

Тыва интеллигенцияның төлээлериниң кыйгырыг чагаазы

Рубрика: 

Соңгулда кампаниязының үезинде этика болгаш эрге-хоойлу культуразын сагыыры чугула

 

Рубрика: 

АДААРГАКТАР ЧОК ДЕП БОЛБАС

“Шынның” почтазындан

 

УШТА ХАЛЫЫР ЧҮГҮРҮКТЕР

Аът чарыжы

 

Интервью

Сентябрь 2-де Тос-Булакка Тыва эки турачыларның хүнүнге тураскааткан аът чарыжының үезинде Тываның Аът федерациязының даргазы Таймир Сарыглар-биле чугаалаштым.

Рубрика: 

100 ДУГААР ҮНДҮРҮЛГЕ-БИЛЕ!

Редакторнуң булуңу

100 дугаар үндүрүлге-биле!

Экии, хүндүлүг номчукчу!

Страницы