1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Архив

«Чаа сылдыс» – Александр Куулар

2015 чылда төрээн Тывазын алдаржыткан база бир чаңгыс чер-чурттуувус – «Звезда» телеканалга болуп эрткен Бүгү-российжи «Чаа сылдыс» ыры конкурузунуң киржикчизи — Александар Куулар. Ол конкурска Россияның аңгы-аңгы регионнарындан 85 кижи киришкен.

«Көк куш» – Ай-кыс Кыргыс

Бичии чаштар шупту бир-ле чүвеге салымныг кылдыр төрүттүнер, чүгле ол салым-чаяан­ны эрте чажындан ажыдып, илередип алыр болза, аас-кежик – езулуг талант оон үнер. Ай-кыс Кыргыстың ырлаар салымныы бичиизинде-ле илереп келген.

СЫЛДЫСТАРНЫҢ СЫМЫРАНЫЫ

2016 чылда сылдыстар кымга кончуг дузалаарыл деп айтырыг шуут чиге тургус­тунар чүве болза, зодиак бүрүзү бодунче кичээнгейни хаара тудуптар онзагай шынарларлыг.

Рубрика: 

ЧАА ТРЕНАЖЕР ЗАЛ

Эрткен чайын Таңды ко­жуунда Дүрген деп каас-чараш булуңга республиканың депшилгелиг аныяктарының шуул­ганы болуп турда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга аныяк сайгарлыкчы Айдың Дарбаа Кызылга тренажер залы ажыдар сорулгалыын чугаа­лаан.

ХҮРЕШКЕ 240 МАРГЫЛДАА ЭРТКЕН

Чөөн-Хемчик кожууннуң ажыл-ишчилери, малчыннары, араттары, сайгарлыкчылары бо үдээр деп турар чылывыс­та тыва чоннуң улуг байырлалдары — Даа кожууннуң тургустунганындан бээр 250 чыл болган оюн, Үстүү-Х

Рубрика: 

АНГЛИ ДЫЛДЫ ЧАЛГЫН КЫЛЫЫЛ

“Кижи каш дылды билир, ынча катап кижи болур” деп мерген чугаада ханы утка сиңниккен. Кандыг-бир национал дылды билири дээрге-ле, ооң чүгле сөс курлавырының байлаан билири-биле кызыгаарланмас.

ТЫВАНЫҢ КОЛ ЕЛКАЗЫНДА

Бо чылдың дургузунда хуу­да чедиишкиннерлиг, тергиин өөредилгелиг өөреникчилер, спортчулар, олимпиадалар, хөг­жүмнүг мөөрейлер киржикчилери, хөй ажы-төлдүг болгаш социал байдалы нарын өг-бүлелерниң уруглары Виктор Көк-оол аттыг Национал теат

ЭЗИРИК ЧОЛААЧЫЛАР

ТР-ниң Иштики херектер яамы­­зынга «Эзирик чолаачыларга кеземче херээн онаары» деп темага парлалга конференциязы эрткен.

Рубрика: 

Электрик Сылдыс

Оожум-топтуг бүдүштүг, хып дээн аныяк электрик Сылдыс Хертекке ужуражы бергеш, ооң мергежилин болгаш ажыл-агыйын сонуургадым.

ТЫВА ӨГНYҢ АЖЫ-ТӨЛY

Тывага мооң мурнунда шуут кээп көрбээн баштайгы орус-даа, европейжи-даа аян-чорукчу шинчээчилер тываларның ажы-төлүнүң өг бүрүзүнде көвейин, оларның уругларга ээлдээн, боттарының-даа, кожаларының-даа уруглары өөнге кээрге, өскелевес, бир аай

Страницы