1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ШКОЛАЧЫЛАРНЫҢ ЧАА ӨҢНҮҮ

Кинолог Булат Ондар уруглар-биле.

 

Россияның Шииткел күүселдезиниң федералдыг албанының ТР-де эргелелиниң 1 дугаар истелге изоляторунуң кинология албанының ажылдакчылары Кызылдың 1 дугаар школазынга аалдап чедип, “Навара” деп шолалыг ыдының арга-мергежилин уруг­ларга көргүскен.

Тус ужуражылганы 1 дугаар истелге изоля­торунуң кинологу Татьяна Вержбицкая организастап эрттиргени бо. Ол бодунуң албан-херээн кылырындан аңгыда, уруглар кижизидилгезинче сагыш салып, улуг ажылды чаңгыс эвес чыл чорудуп турар.

Татьяна Вержбицкая школачыларга кинология албанының ажылын, ыттарны канчаар өөредип турарын таныштырган. Кинолог Булат Ондар Навараның арга-мергежилин көргүскен.

Боо-чепсектиг камгалал хеп кедип алган “кем-херек үүлгедикчизин” Навара каш шурааш, тудуп алырга, уруглар өөрүшкүзүн чажырбайн, диңмиттиг адыш часкаашкыннары-биле хүлээп турган.

“Кинология албанынче ыттар шыңгыы шилилгени эртер. Кинолог биле кады ажылдап турар ыды бот-боттарын эки билчир ужурлуг” – деп, херээжен кинолог ужуражылганы төндүрүп тура чугаалаан.

Солун ужуражылга соонда школачылар чаа өңнүүнүң бажын суйбап, Булат Ондардан: “Кинолог мергежилинге каяа өөренирил? Ытты өөредири берге бе?” дээн чижектиг айтырыгларга тодаргай харыыларны алганнар.

Валентин  КУПРИЯШКИН.

Кызыл  хоорай.

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.