1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

УНИВЕРСИАДАНЫҢ ОДУН ТЫВАГА УТКААН

Бо чылын тыва спортка чедииш­киннер-биле элбек чыл болган. Чыл адакталып турда Тывага ба­за бир онзагай болуушкун — декабрь 18-те Бүгү-делегейниң XXIX кышкы универсиадазының Оду Тывага “аалдап” келген. Ол хүн найысылалдың төвү езулуг байырланчыг шинчи кирген – ыры-хөгжүм чаңгыланган, өңгүр шарлар, плакаттар, туктар туткан өң баазын спортчу хептерлиг аныяктар, спортчулар.
Эстафета Тываның Национал музейинден эгелээн. Универсиаданың Одун тыва чон байырлыг байдалга уткаан. Тускай камгалалда суккан Отту Красноярск хоо­райда "Универсиада-2019"-туң күүсекчи дирекциязының чиң­гине директорунуң оралакчызы Стелла Юрьевна Алексеева тудуп алгаш эккээрге, манаан чон улуг өөрүшкү-маңнайлыг, адыш часкаашкыннары-биле уткаан. Кызыл хоорай баштыңы Ирина Казанцева Отту хүлээп алгаш, факелче дамчыдар езулалды кылган.
От эстафетазының кол киржикчизи – оттуг факел тудукчузу. Ниитизи-биле от эстафетазынга 665 факел тудукчузу кир­жип турар. Тывадан 17 факел тудукчулары Национал музейден эгелээш, хоорайның тураскаалдыг черлериниң (Кызыл партизаннарга тураскаал, “Азия төвү” скульптурлуг комплекс, Цеченлинг хүрээзи, Тыва үндезин культура төвү) чаны-биле маңнавышаан, бот-боттарынга дамчыдып эрткеннер. Факелди бир дугаар тудуп алгаш маңнаар аас-кежик Тываның хаак спортунуң федерациязының даргазы Валерий Шыырапка таварышкан. Факел тудукчуларын Тываның Росгвардиязының тускай белеткел эрткен бөлүк офицерлери үдеп чораан.
Факел тудукчуларының аразында Тывада сураглыг спортчулар, хөй-нии­ти­жилер, аныяктар шимчээшкининиң идепкейжилери бар: делегейниң бирги чери дээш хүрештиң тиилекчизи Начын Куулар, кикбоксингиге делегей чемпиону Кежик Монгуш, самбога Европаның ийи дакпыр чемпиону, студентилер аразынга делегей чемпиону Альберт Монгуш, Тываның күрүне университединиң ректору Ольга Хомушку, Тывада Росгвардияның офицери Айбек Даш-Шиви дээш өскелер-даа.
Факел Одун туткан спортчуларны көрүксээн чон чурукка тырттырган, “ураалаан”, өөрүшкү-маңнайлыг уткуп турганнар. Найысылалдың төп кудумчуларынга ол хүн езулуг-ла байырлал болган. Мындыг чараш спортчу езулалды көрүп алыр аас-кежик кайда боор. Факел Одун дамчыдар езулал — кижилерни демнештирер, чер чуртунга чоргааралды оттурар, чоннуң хей-аъдын көдүрер.
3 километр 800 метр хемчээлдиг эстафетаны эрткен соонда, факел тудукчулары Кызылдың Арат шөлүнге кээрге, От факелин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол хүлээп алгаш, баш удур белеткээн Универсиада Одунуң аяанга отту кыпсыпкан.
Бо байырлалдың эң-не чараш кезээ – Универсиада Одунуң аяан кыпсыр ёзулал болган. Ол дээрге-ле Бүгү-делегейниң XXIX кышкы универсиадазының Оду Тывада келгени ол. Аңаа “Тыва Универсиада Одунуң эстафетазының киржикчизи” деп дипломну Красноярск крайның депутады Вера Оськина Тываның Баштыңынга тывыскан.
Универсиаданың Оду оруун уламчылап, кожавыс Хакасияның найысылалы Абакан хоорайга баар. 
2019 чылдың Бүгү-де­ле­­гей­ниң XXIX кышкы универсиа­дазының Одунуң эстафетазы Казахстанның Алма-Ата, Кы­дат­тың Харбинге, ол ышкаш Россияның улуг университеттерлиг,  экономиктиг, спортчу болгаш культурлуг төп хоо­райлары: Москва, Архангельск, Санкт-Петербург, Калининград, Симферополь, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Грозный, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Иркутск, Барнаул, Новосибирск, Томск, Кызыл, Абакан база Красноярск крайның хоорайларынга чедер.
Бүгү делегей чергелиг улуг маргылдааларга От эстафета­зын эрттирер чараш чаңчылды бүгү делегейге спортту неп­тередир дээш кылып турар. Универсиаданың Оду — делегейге тайбың чурттаксаарларның, бүгү студентилерниң найыра­лы­ның болгаш чаңгыс деминиң демдээ.
Алдынай АРАКЧАА (СОЯН).
Арслан АРАКЧААНЫҢ тырттырган чуруу.

 

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.