1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

ТЕРГИИН АНСАМБЛЬ УДУРТУКЧУЗУ

Тываның улустуң хөө­мейжизи, “Чиргилчин” ан­самблиниң удуртукчузу, Тыва үндезин культура тө­вүнүң директору Игорь Михайлович Көшкендей Россия Федерациязының Чазааның бо чылгы “Рос­сияның сеткил-хөөнү” шаңналының “Тергиин ансамбль удуртукчузу” деп номинациязының эң-не дээди шаңналынга төлептиг болган.
Бүгү Россия иштинде туржук, Англия, Австрия, Норвегия, Швейцария, Моол дээш оон-даа өске даштыкы чурттарда ады-сураа билдингир апарган “Чиргилчин” ансамблиниң удуртукчузу, сураглыг хөгжүмчү Игорь Көшкендей хөөмей-сыгыттың хөй аңгы хевирлерин күүседип чоруур дээрзин билир бис. Ол бодунуң болгаш “Чиргилчин” ансамблиниң хөй-хөй чылдарда чедип алган чедиишкиннери, чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын бүрүнү-биле бүрүткээш, РФ-тиң Чазааның чарлаан “Россияның сеткил-хөөнү” шаңналынче кии­рери-биле чоруткан турган. Ук шаңналдың удуртукчулары болгаш шииткекчилери хөй санныг ажылдар-биле таныжып, оларны өөренип көргеш, “Чиргилчин” ансамблиниң удуртукчузу лауреат болганын дыңнаткан.
Декабрь 12-ниң хүнүнде Москва хоорайның П.И. Чайковский аттыг концерт залынга “Россияның сеткил-хөөнү” шаңналдың тергииннеринге шаңнал-макталдарны тыпсыр. Аңаа “Чиргилчин” ансамбли бар­гаш, боттарын таныштырып, хөө­мей-сыгыдын, солун оюн-көргүзүүн бараалгадыр.
Эрес КОЛ.
Арслан Аракчааның тырттырган чуруу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.