1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Чылдар болгаш кижилер

ЧОНЧУ, БИЧЕ СЕТКИЛДИГ

ЭГЕЛЕКЧИНИҢ ҮНЕЗИ ЭРГИЛЕВЕС

Берт-Даг  сумузунуң депутаттары Алдынай Бара биле Айслуу  Чыргал Кара-Күске Чоодуга белекти сөңнээн. 
 
Тудугжу башкы

ЧҮРЕКТЕРНИҢ ЧЫЛЫГ САКТЫЫШКЫННАРЫ

Орлан Дамба-Хуурак.
 
Күш-ажылдың хоочуну, Тес-Хем кожууннуң хүндүлүг хамаатызы Да­йынчы Түлүшевич Дамба-Хуурактың мөчээнинден бээр ийи чыл эрткен. 

ОНЗАГАЙ ЮБИЛЕЙ

ТЫВА КИЖИ АЪТКА ЫНАК

САРЫГБАЙЛАРНЫҢ ӨГ-БҮЛЕЗИ

ДЭЭР ОГЛУН МӨҢГЕЖИДИП

104 ХАРЛЫГ ФРОНТУЧУ

КЕЗЭЭДЕ АНЫЯК БАШКЫМ

ТОКАРЬ СИВАКОВ

ТЫВАНЫҢ АЛДЫН КЫЗЫ

Март 19. Тыва үндезин культура төвү. Кижи бажы кизирт, өң-баазын чечектер саглаңнаар. Бо байырлалды Алдын-кыс Комбунуң 70 харлаанынга турас­каадып, Тываның херээженнер эвилелиниң организастааны ол. 

АДЫ-ДАА, БОДУ-ДАА ОНЗАГАЙ

ТӨРЭЭН ЧУРТУН КАМГАЛААРЫ - ЫДЫК ХҮЛЭЭЛГЕ

Ада-чуртун камгалаары, дүне-даа, хүндүс-даа ооң кызыгаарын хайгаараары – онза харыысалгалыг болгаш айыыл­дыг  ажыл. Хүннүң-не муң-муң кызыгааржылар чурттуң күрүне кызыгаарын камгалап хайгаарап турар. 

ЧОНУ УТПАС

ТУСКАЙ ОТРЯДТЫҢ ДАЙЫНЧЫЛАРЫ

Страницы