1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Тываның Баштыңының ажыл-албаны

ШОЛБАН КАРА-ООЛ: АРГЫЖЫЛГАНЫҢ ҮШ ХЕВИРИ – ТЫВАНЫҢ БОЛГАШ БҮГҮ СИБИРЬНИҢ ЭКОНОМИКАЗЫНЫҢ ҮНДЕЗИНИ

Москва хоорайда үнүп турар “Оруктар болгаш транспорт” деп сеткүүлде Тываның Баштыңы, регионнар аразының “Сибирь дугуржулгазы” ассо­циацияның Чөвүлелиниң даргазы Шолбан Кара-оол-биле интервьюну парлаан. Ону кызыра очулдургаш, номчукчуларның кичээнгейинге парладывыс.

АНЫЯК ӨГ-БҮЛЕЛЕРГЕ ДЕТКИМЧЕ

Улуг-Хем кожуундан Айдыс, Менди Ондарларның өг-бүлези.

 

Боттарынга бажыңны тудуп азы садып алырынга Тываның Чазаандан деткимчени бо чылын 244 аныяк өг-бүле алган. 

"ПОБЕДА" АЧЫ-ДУЗА ФОНДУЗУ

Тываның Баштыңы спорт­чуларга эмчи үдел­ге­зиниң системазын тургузарынче «Победа» хуу ачы-дуза фондузун хаара туткан. Тываның чазаа Россияның чыынды командаларында кирип турар спортчуларга эмчи үделгезиниң системазын тургузар сорулгалыг. 

ҮШ ХОНУК АЖЫЛДААШ...

Республика Чазааның Даргазы Шолбан Кара-оол баштаан Тываның делегациязы Моолга ажыл-албанын май 16-да дооскан. 

МООЛЧЕ СУРГАКЧЫЛААШКЫН

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол май 13-те Моолдуң төвү Улан-Баторда чеде берген. Ону Россия Федерациязының Моолда Онза болгаш Бүрүн эргелиг төлээзи Искандер Кубарович Азизов уткуп алган.

ДЭЭДИ ХУРАЛГА ОТЧЕДУН БЕРГЕН

АНЫЯК КАДРЛАРГА ОРУКТУ БЭЭР

Тываның Чазаа орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызынга чаа томуйлаашкыннарны кылган. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чогуур доктаалга атты эрткен неделяда салган. 

ШИЛИЛДЕНИ КЫЛЫР

Республика 3 болгаш оон хөй ажы-төлдүг ада-ие­лер­ниң саны-биле Россия Федерациязының субъек­тилериниң аразында мурнуку черде.

ЭШТИР БАССЕЙННИ АЖЫТКАН

ываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дыштаныр хүннерде Барыын-Хемчик кожуунга чорааш, Ак-Довурак хоорайда эштир бассейнниң байырлыг ажыдыышкынынга киришкен. 

ОРУЛГАЛАРНЫ КӨВҮДЕДИР

БҮЗҮРЕЛДИ ШЫНЗЫДЫП ТУРАР

ШАҢНАЛДАРНЫ ТЫВЫСКАН

Февраль 14-те Тываның Чазааның бажыңынга Шагаа байырлалын таварыштыр күрүне шаңналдарын тыпсыр байырлыг езулал болган. Аңаа Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржип, чыылганнарга байыр чедирген. 

ТОРГУ ОРУУНУҢ ТЫВА АДЫРЫ

ГУБЕРНАТОР БАТСАЙХАН-БИЛЕ УЖУРАШКАН

ДУГУРЖУЛГАЛАРГА ЧӨПШЭЭРЕШКЕН

Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Росчетки» АЭН-ниң чиңгине директору Павел Ливинский-биле ужурашкан. Регионнуң электри энергетиказын хөгжүдериниң чугула айтырыгларын ужуражылга үезинде сайгарган.  

Страницы