1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Литературлуг арын

УРАН СӨСТҮҢ "ДАРГАННАРЫ"

ХОЙЛАРЫМ АТТАРЛЫГ БОЛУР

Час. Аяс ак-көк дээрде алдын-сарыг хүннүң шонган херелдериниң чылыы-даа аажок. Аңаа таалаан дег, чадагай кажаа­да чаш хураганнар өрү, куду дешкилежип, маңнажып тургулаан. Оларның аразында додарлап каан хөректээштиг бичии курзук оол авазы-биле чоруп турган.

ТАНЫЖЫҢАР: ЭРЕС КОЛ

ЧОГААЛ БОЛГАШ УРАН ЧҮҮЛ

1941 чыл. Тываның улустуң чогаалчызы С.А. Сарыг-оол.
Чурукчунуң архивинден: Всеволод ТАС-ООЛДУҢ чураан чуруу.
 
Чогаадыкчы салым-чол

ХИЛИНЧЕКТИГ ХЕЙ

ӨГНҮҢ ТЫВЫЛГАНЫ

ТООЛЧУРГУ ЧУГАА

ЫРЫ, ШҮЛҮКТЕР

ЧААШКЫН ӨТТҮР
Кударанчыг орай күзүн
Кудай хиндии бораңнады
Куюм чаъстың аагынга
Куду чүрээм уярады.
Эртинелиг эзим-арга
Ээнзиреп калган ышкаш,

ШҮЛҮКТЕР КОЛОНКАЗЫ

ӨСТҮРЭЭЛИ
Тайга черниң малы болгаш
Талыгырдан сүрлүг көстүр.
Тыва чонум чоргааралы
Тывызыксыг сарлык малым.
Кадыр-ием, хая-дашка
Халып-маңнап турда көөрге,

ҮШ ТАЛАНТ - ҮШ САЛЫМ

«Чогаадыкчы чорук ыдыктыг ынакшылдан хей-аът алыр».
Б. А. Астафьев.

ЧЕДИ-ТЕЙНИ САКТЫП ЫРЛААН АЯН ЫРЛЫГ АНДРЕЙ МОНГУШ

Мындыг чечен-мерген сөстерлиг шүлүктү чогаалчы Сайлыкмаа Комбу алдарлыг артизивиске тураскаадып бижээн. 

ЧОГААДЫКЧЫ "АЪДЫҢАР" ЧҮГҮРҮК-ЛЕ БОЛЗУНАМ!

Тываның улустуң чогаалчызы Черлиг-оол Куулар декабрь 10-да, 76 харлап турар.

МӨҢГҮН-ТАЙГАНЫҢ ЫРААЖЫЗЫ

МӨҢГҮН-ТАЙГАНЫҢ ЫРААЖЫЗЫ

ЧОГААЛДАРЫ АМЫДЫРАЛДАН

ШҮЛҮКТЕР

Тыва дылым
Азия диптиң төвүн чурттаан
Аржай-буурул өгбелерниң
Өпей ырга алгаттырган,
Өнчү болган эртинези — тыва дылым.
Чеди харлыг биче чаштың
Сеткилинден шиңгээдири,

"КЕЖИК-ЧОЛДУҢ ЧЕЛЭЭЖИ"

Страницы