1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кожууннарда

ТОРГУ ХЭЭЛИГ УЗУН ТЕСТЕ

Тес-Хем кожуннуң Наадымындан репортаж
ТОРГУ ХЭЭЛИГ УЗУН ТЕСТЕ

Рубрика: 

АВАМГА ТУРАСКААТТЫМ

Частың чараш байырлалы Март 8-тиң бүдүүзүнде иелерге тураскааткан «Посвящаю маме. Авамга тураскааттым. To my mother» деп чараш аттыг мөөрей эгелээн. 

Рубрика: 

ДАЗЫЛ-ТӨӨГҮМ ЧОРГААРАЛЫМ

Шагаа бүдүүзүнде тес-хемчи­лер­ниң төрел аймактарының аразынга “Мээң дазыл-төөгүм чоргааралым!” деп мөөрейни эрттиргеннер. 

Рубрика: 

Эки талаже эргилип, сайзыраан

Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалтай суурда чаа бажың-балгаттың туттунуп турары каракка-ла көс

Рубрика: 

ӨӨРЗҮРЕК ЧОННУГ ӨВҮР КОЖУУНДА

Эрткен неделяда «Шын» солунда хоочун журналист Светлана Балчыр өскен-төрээн Бай-Тайгазынче сургакчылап чоруптарга, ооң соонда мен төрээн кожуунум Өвүрже хаптым. Баштай-ла баргаш солун чагыдылгазының талазы-биле сонуургаптар дээш, почтага четтим.

Рубрика: 

ҮҮЖЕЛИГ-ЛЕ ҮСТҮҮ-ШЫНАА

Таңды-сыны эдээнде Үстүү-Шынаа.
 

Рубрика: 

МӨҢГҮН-ТАЙГА КОЖУУННУҢ "МӨГЕН-БҮРЕН" КУБ-ЧЕ СУРГАКЧЫЛААШКЫН

БУРУН, БУУРУЛ МӨГЕН-БҮРЕН
 

Рубрика: 

ЧОЙГАН АРЖААНЫНДА БОКТУ АРЫГЛААН

Рубрика: 

СУУР УЛГАДЫП, ХӨГЖЭЭН

Бо депшилгелиг үеде республиканың көдээ суурларының хөгжүп турары база каракка көскү апарган. Чаа бажыңнар, школа, уруглар сады, көдээ клубтар, база ажыл-агыйның өске-даа адырлары суурларда туттунуп, чаартынган.

Рубрика: 

АРАГАНЫҢ ХАЙ-БАЧЫДЫ АЗЫ АЛБЫСТАДЫР АРТЫК ДАШКА

Рубрика: 

КАДЫК АМЫДЫРАЛ ДЭЭШ

Ниитилел амыдыра­лын­­­га хөй-ниити организа­цияларының салдары улуг. Республикада ийи улуг хөй-ниити шимчээшкини — Херээженнер болгаш Адалар эвилелдери эң дээштиг, чонга чоок улуг күштер болуп турар. 

Рубрика: 

МАНИ ХҮРТҮЗҮНҮҢ АЖЫДЫЫШКЫНЫ

Чадаана хоорайның төвүнде "Мани хүртү".

 

Рубрика: 

ШАМБАЛЫГНЫҢ МУҢЧУ МАЛЧЫННАРЫ

Омак биле Аяна Монгуштар Кызыл кожууннуң Шамбалыг сумузунга аныяандан-на малчыннап эгелээннер. Мал азырап, өстүрери баштайгы дээрезинде ындыг белен эвес-даа турган болза, боттарының ажылгыр-кызымаа-биле арга-дуржулганы чоорту чедип ап, ук ажылга мергежий бергеннер.

Рубрика: 

ЫРЖЫМ БУЛУҢДА ЫР-ШООР

Тоолзуг оран — Сизим.

 

Рубрика: 

ТЫВА ТАНКИСТИҢ МӨҢГЕ ОРУУ

Маадырның төрээн чурту — Хөнделең суур.

 

Рубрика: 

Страницы