1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Кожууннарда

СОЛУНУВУС — ЧЫРЫТКЫВЫС

 

Август 21-де Тес-Хем кожууннуң «Самагалдай» солунунуң 20 чылдаан юбилейин байырлыг байдалга демдеглээн.

Рубрика: 

АЖЫЛ-ИШЧИ МАЛЧЫННАРНЫҢ БАЙЫРЛАЛЫ

Рубрика: 

ТӨӨГҮЛҮГ ДУС-ДАГ СУУРУМ

Рубрика: 

Бии-Хемниң Хүндүлүг чурттакчызы

Торел чонум – чоргааралым

Бии-Хемниң Хүндүлүг чурттакчызы

Рубрика: 

ТОРГУ ХЭЭЛИГ УЗУН ТЕСТЕ

Тес-Хем кожуннуң Наадымындан репортаж
ТОРГУ ХЭЭЛИГ УЗУН ТЕСТЕ

Рубрика: 

АВАМГА ТУРАСКААТТЫМ

Частың чараш байырлалы Март 8-тиң бүдүүзүнде иелерге тураскааткан «Посвящаю маме. Авамга тураскааттым. To my mother» деп чараш аттыг мөөрей эгелээн. 

Рубрика: 

ДАЗЫЛ-ТӨӨГҮМ ЧОРГААРАЛЫМ

Шагаа бүдүүзүнде тес-хемчи­лер­ниң төрел аймактарының аразынга “Мээң дазыл-төөгүм чоргааралым!” деп мөөрейни эрттиргеннер. 

Рубрика: 

Эки талаже эргилип, сайзыраан

Тес-Хем кожууннуң төвү Самагалтай суурда чаа бажың-балгаттың туттунуп турары каракка-ла көс

Рубрика: 

ӨӨРЗҮРЕК ЧОННУГ ӨВҮР КОЖУУНДА

Эрткен неделяда «Шын» солунда хоочун журналист Светлана Балчыр өскен-төрээн Бай-Тайгазынче сургакчылап чоруптарга, ооң соонда мен төрээн кожуунум Өвүрже хаптым. Баштай-ла баргаш солун чагыдылгазының талазы-биле сонуургаптар дээш, почтага четтим.

Рубрика: 

ҮҮЖЕЛИГ-ЛЕ ҮСТҮҮ-ШЫНАА

Таңды-сыны эдээнде Үстүү-Шынаа.
 

Рубрика: 

МӨҢГҮН-ТАЙГА КОЖУУННУҢ "МӨГЕН-БҮРЕН" КУБ-ЧЕ СУРГАКЧЫЛААШКЫН

БУРУН, БУУРУЛ МӨГЕН-БҮРЕН
 

Рубрика: 

ЧОЙГАН АРЖААНЫНДА БОКТУ АРЫГЛААН

Рубрика: 

СУУР УЛГАДЫП, ХӨГЖЭЭН

Бо депшилгелиг үеде республиканың көдээ суурларының хөгжүп турары база каракка көскү апарган. Чаа бажыңнар, школа, уруглар сады, көдээ клубтар, база ажыл-агыйның өске-даа адырлары суурларда туттунуп, чаартынган.

Рубрика: 

АРАГАНЫҢ ХАЙ-БАЧЫДЫ АЗЫ АЛБЫСТАДЫР АРТЫК ДАШКА

Рубрика: 

КАДЫК АМЫДЫРАЛ ДЭЭШ

Ниитилел амыдыра­лын­­­га хөй-ниити организа­цияларының салдары улуг. Республикада ийи улуг хөй-ниити шимчээшкини — Херээженнер болгаш Адалар эвилелдери эң дээштиг, чонга чоок улуг күштер болуп турар. 

Рубрика: 

Страницы