1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар болгаш амгы үе

Cорулга чедип алдынган

Октябрь 27-де Кызылдың транспорт техникумунга 2000 чылдың июнь 7-де Соңгу Кавказ регионнуң девискээринге хоойлуга удур чепсектиг кезектерни узуткаар талазы-биле дайынчы сорулгаларны күүседип чорааш, амы-тынындан чарылган милицияның старшиназы, шагдаа-чолаачы Меңги Идам-Сүрүнович Кара-Салдың чырык адынга тураскааткан чолаачылар маргылдаазы болуп эрткен. 

Страницы