1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар болгаш амгы үе

ЧУРТУНУҢ КЕЛИР ҮЕДЕ КАМГАЛАКЧЫЛАРЫ

Республиканың кадеттерниң школа-интернады тургустунганындан бээр 15 чыл болуп турар.

АНЫЯКТАР ШУУЛГАНЫ

Республиканың аныяк сайгар­лык­чыларының түңнел ужуражылгазы эрткен неделяда Тываның Үндезин культура төвүнге болуп эрткен.

“АНЫЯК САЙГАРЛЫКЧЫ-2015”

Тыва Үндезин культура төвүнге республиканың аныяк сайгарлыкчыларының түңнел шуулганын ТР-ниң Аныяктар болгаш спорт херектериниң талазы-биле яамызы январь  29-та эрттирген.

ЧӨӨЛЕҢДЕ АНЫЯКТАР

«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» деп чаа губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң бүрүткели январь 13-тен эгелээн. Төлевилелдиң негелдезинге дүүштүр аныяк өг-бүлелерни республиканың бүгү кожуун, сумуларындан шилээш, чизезин тургускан.

ЧАА ТРЕНАЖЕР ЗАЛ

Эрткен чайын Таңды ко­жуунда Дүрген деп каас-чараш булуңга республиканың депшилгелиг аныяктарының шуул­ганы болуп турда, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга аныяк сайгарлыкчы Айдың Дарбаа Кызылга тренажер залы ажыдар сорулгалыын чугаа­лаан.

Электрик Сылдыс

Оожум-топтуг бүдүштүг, хып дээн аныяк электрик Сылдыс Хертекке ужуражы бергеш, ооң мергежилин болгаш ажыл-агыйын сонуургадым.

Аныяктар шуулганы

Хоорайның чөөн талазында Тываның күрүне университединге «Инновация-2015» деп республиканың аныяктарының дөрткү шуулганы болуп эрткен.

«IT PILL» СЕРВИС ТӨВҮ

Тывада чедиишкинниг ажылдап чоруур аныяк сайгарлыкчылар хөй.

КЕЛИР ҮЕНИҢ IT-ИНЖЕНЕРЛЕРИН ШЫЛГААН

Дүүн, декабрь 4-те, Информатика хүнүнде,  Кызылда  «Аныяк» өөредилге төвүнге  «IT- Перспектива-2015” мөөрейниң түңнелин үндүрген.  Республика школаларының 10-11 класс өөреникчилериниң аразынга мөөрейни

КYСКY ДЫШТАНЫЛГАЗЫНДА

Республика найысылалы­ның школачы­лары күскү дыштанылгазының үезинде «Улустарның найыралы»  фес­­тивальды хоорайның аңгы-аңгы школаларынга организастап эрттиргеннер.

АНЫЯКТАР БАЙЫР ЧЕДИРГЕН

«Дүрген-2015»

АНЫЯКТАРНЫҢ ТУРА-СОРУУ – БЫЖЫГ КЕЛИР ҮЕ

«Дүрген-2015»

ТООЛДА ДЕГ КУДА

Чиңгине тыва хойнуң уксаазын камгалап өстүрүп турар «Бай-Хөлдүң» мал­чыннарының хөй кезии 25-30 хире хар-назылыг. Бо хүннерде ук көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезинге база бир өг-бүле немешкен.

ӨҢНЕР ФЕСТИВАЛЫ

Россияның Аныяктар хүнүнде

ЭКИ ЭГЕЛЭЭШКИН

Тожу кожууннуң Азас суму чагыр­газының даргазы Надежда Дугурнуң эгелээшкини-биле ус-шевер Игорь Кол (чурукта) керээ чарып алгаш, тыва идиктер, унтылар даараар, септээр, алгы-кеш эттээр биче бүдүрүлгени ажыткан. Оран-саваны база чагырга чери аңгылап берген.

Страницы