1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

Аныяктар болгаш амгы үе

АҢГЫ БАЖЫҢНЫГДА ЭКИ-ЛЕ

30 ӨГ-БҮЛЕ ЧАА КВАРТИРАЛАРНЫ АЛГАН

Россияның дыка хөй хоо­райларында кижи чурттаар аргажок, изиг-соок суу-даа чок, дээвииринден эрээн хар, чаъс суу дамдылап кирип турар, кыжын соок, эки чылыг­латтынмаан, эгезинден тура-ла шынар чок туткан болгаш ханалары, дээвиири буступ үрелип эге­лээн бажыңнар бары илерээн.

"ИНТЕРНАЦИОНАЛЧЫ ӨГ-БҮЛЕ - 2016"

Ноябрь 18-те «Найысылал» арт-төвүнге Кызылдың мэрия­зының Культура, спорт болгаш аныяктар политиказы­ның департаментизиниң чыл санында эрттирип турары интер­националчы өг-бүлелер аразынга «Интернационалчы өг-бүле – езу-чаңчылдарның дүүшкени» деп мөөрей болуп эрткен.

БОДУВУС БҮДҮРҮП КЫЛЗЫВЫССА

КАРГЫНЫҢ АНЫЯК МАЛЧЫННАРЫ

"ЕВРАЗИЯ - 2016" ФЕСТИВАЛЬ

Друзья, у нас прекрасные новости!

Наш корреспондент 

Канчаар куда эрттирер бис?

                                                                                                                       Ажык чугааже чалап тур бис

Чалыы назынның мөөрейи

ДҮРГЕН ОРУУНГА ШУУЛГАН

2016  ЧЫЛДЫҢ ИЮЛЬ 30. №85 "ШЫН"

ЧАГЫТАЙГА ЧАЙГЫ ЧЫЫШ

Июнь 27 — Россияга Аныяктар хүнү

ОРУК АЙТЫР СЫЛДЫС

Аныяктар – идегеливис, бүзүреливис

ЧОГААДЫКЧЫ АЖЫЛДАРЫ ОНЗАГАЙ

Бүгү делегейниң уруг­лар камгалалының хүнүнде чыл санында эртип турар республикада уругларның чогаадыкчы ажылдарының делгелгезин бо чылын Национал музейниң шөлүнге эрттирген.

XXI ВЕКТИҢ АЖЫЛЧЫН МЕРГЕЖИЛДЕРИ

Репортаж

Найысылалдың Арат шөлү. Хоорайның күш-ажылчы коллективтериниң байырлыг чыскаалы төнген. Арат шөлүнге эртер кандыг-даа байырлалда концерт-көрүлделер, аъш-чем ярмарказы ону уламчылаары чаңчыл апарган. 

«Айыыл чок дугуй-2016» мөөрей

Апрель  21-де Кызыл хоорайда “Туваавтотранс” өөредилге комбинадының баазазынга орук шимчээшкининиң аныяк инспекторларының аразынга  республика чергелиг “Айыыл чок дугуй-2016” деп мөөрей болуп эрткен.

Страницы