1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

РОССИЯ ХҮНҮНГЕ ТУРАСКААТКАН КОЛ ХЕМЧЕГЛЕРНИҢ ПЛАНЫ

Культура-массалыг хемчеглер

Июнь 6-12 хүннеринде – Кызылдың школа чанының лагерьлеринге “Рос­сияның күрүне демдектери”, “Россияда чурттап турар бис”, “Бистиң бажыңывыс – Россия” деп төөгү беседалары.

Июнь 12-де – Аныяктар сесерлиинден “Мөңгүлек” районунга чедир “Триколор” ленталарын үлээр акция.

Июнь 7-11-де – Уругларның кадыкшылга лагерьлеринге “Уругларның холу-биле триколор” деп патриотчу акция.

Июнь 7-11-де – Россияның уруглар­ның кадыкшылга лагерьлеринден видео байыр чедириишкиннери.

Июнь 8-11-де – Ортумак профес­сионал өөредилге черлериниң волонтер­ларының байырлыг ачы-дуза концерттери.

Июнь 11-де – Ортумак профессио­нал өөредилге черлериниң сургуулдарының аразынга “Россия – төрээн чуртум” деп видео роликтер мөөрейи.

Июнь 11-де 10.00 шакта – Национал паркка “Россияга алдар”, “Россия, төрүттүнген хүнүң-биле” деп асфальтыга чуруктар мөөрейи.

Июнь 11-де 10.00 шакта – Аныяктар сесерлиинге “Мээң Россиям” деп оюннар.

Июнь 12-де 09.00 шакта – Арат шөлүнге Россия Федерациязының күрү­не тугун көдүртүрүнүң байырлыг езулалы.

Июнь 12-де 09.20 шакта – “Россияның хамаатылары бис” деп акцияның иштинге Кызылдың чалыы хамаатыларынга паспорттар тыпсыры. Арат шөлүнге хамааты эрге алганынга даңгырак бээри.

Июнь 12-де 12.00 шакта – Арат шөлүнге “Триколор” деп патриотчу акция.

Июнь 12-де 15.00 шакта – Аныяктар сесерлиинге “Россия дугайында шүлүктерде” деп акция-мөөрей.

Июнь 12-де 15.00 шакта – Аныяктар сесерлиинге Россияның хоорайларының дугайында “Россияның алдын дээрбээнге” деп BOOK BATL, Россия дугайында айтырыгларлыг интеллектуалдыг оюн.

Июнь 12-де 15.00 шакта – Россия хүнүнүң байырлалынга тураскааткан национал диаспораларны киириштирер комплекстиг хемчеглер: байырлыг концерт, “Мээң чуртум” деп национал диаспораларның фото-чуруктар делгелгези, национал оюннар, чуртунуң таныштырылгазы, мастер-класстар, мөөрейлер.

Июнь 12-де 16.00 шакта – Кажыкка аът чарыштырары; аът бажынче дээрбек октаары; «буга-шыдыраа»; ча адарынга мастер-класс; Аныяктар сесерлиинге национал хөгжүм херекселдеринге мастер-класстар (организатору Тыва үндезин культура төвү).

Июнь 12-де 16.00 шакта – Аныяктар сесерлиинге паспорт алган аныяктар аразынга интеллектуалдыг викторина.

Июнь 12-де 17.00 шакта – Россия хүнүнүң байырлыг кезээ. Аныяктар сесерлиинге Россия Федерациязынга түр када чурттаарының чөпшээрелдерин байырлыг байдалга тыпсыры.

Июнь айда – С. Маршак аттыг уруг­лар библиотеказынга «Төрээн чурт ка­йыын эгелээрил» деп Чогаадылга хүнү.

Спортчу хемчеглер

Июнь 11, 12-де 11.00 шакта – 2005-2006 чылда төрүттүнген өөреникчилер аразынга «Хөм бөмбүк» деп Бүгү-рос­сийжи бут бөмбүү маргылдаазының республика чадазы («Совет Тываның 5 чылы» стадион).

Июнь 11-де 10.00 шакта – Национал паркка школа чанының лагерьлериниң аразынга «Хөглүг старттар». 

Июнь 10, 11, 12-де – «Юность» уруг­ларның кадыкшылга лагеринге Бүгү-российжи шериг-спортчу оюн.

Июнь 12-де 11.00 шакта – Аныяктар сесерлиинге пауэрлифтингиге болгаш армрестлингиге бирги чер дээш респуб­лика маргылдаазы.

Июнь 12-де 16.00 шакта – Кызылдың  №5 гим­на­зиязының девискээринге Рос­сия хү­­нүнге тураскааткан «Street Workout” спортуң шупту хевирлеринге мар­гылдаалар.

Июнь 12-де – Кечил-оол 7 “е” бажыңның девискээринге кудумчу “Стритболу”.

Июнь 15-те 16.00 шакта – Кызылдың № 15 лицейге «Street Workout” спортчу маргылдаалар.

Июнь 15-те 11.00 шакта – «Совет Тываның 5 чылы» стадионга Тыва Рес­­­публиканың хоочуннарының спар­та­киадазы.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.