1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КЫЗЫЛГА КАМГАЛАЛ АЙТЫРЫГЛАРЫН ЧУГААЛАШКАН

Июнь 5-те Россияның камгалал сайыды Сергей Шойгу болгаш Ха­маарышпас күрүнелер демнежилгезиниң (ХКД) камгалал сайыттары Кызылга чедип келген. Аалчыларны Кызылдың аэропортунга Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол уткуп алган.

Хамаарышпас күрүнелер демнежил­гезиниң камгалал сайыттары Национал музейни, Каа-Хем биле Бии-Хемниң каттышкан белдирин, ында «Хааннар аңнаашкыны» деп скульптура-архитектурлуг комплексти сонуургап көргеннер.  Республиканың эң салым-чаяанныг артистери «Хааннар аңнаашкынының» чанынга тыва улустуң уран чүүлүнүң дээжизин бараалгадып, концертти аалчыларга көргүскен.

Кызылга ХКД күрүнелериниң Камгалал сайыттарының чөвүлелиниң хуралы болуп эрткен. ХКД күрүнелериниң камгалалының талазы-биле 2020 чылга чедир кады ажылдажылга, күрүнелер аразының «АрМи-2018» деп шериг оюннарын эрттирери, «Девискээрниң айыыл чок чоруу-2018» деп агаар девискээриниң камгалалының талазы-биле командылал-штаб дайынчы өөредилгени эрттирери дээш ниитизи-биле 24 айтырыгларны Камгалал сайыттарының чөвүлелиниң хуралынга чугаалашкан. ХКД күрүнелериниң шериг дээди өөредилге черлериниң ассоциациязының дугайында база сүмелешкен.

ХКД-ниң Камгалал сайыттарының чөвүлели 1992 чылда тургустунган. Ооң  сос­тавынче Азербайджанның, Арме­нияның, Беларустуң, Казахстанның, Кыргыс­танның, Россияның, Таджикис­танның, Узбекистанның төлээлери кирген. Чөвүлелдиң ажылынга Молдова, Турк­мения база идепкейлиг киржип турар. 

ХКД күрүнелериниң  Камгалал сайыттарының чөвүлели Хамаарышпас күрүнелерниң демнежилгезиниң камгалалының чугула айтырыгларын сайгарып, камгалалды демнежип тургузар болгаш дайынчы хөделиишкиннерни болдурбазының хемчеглерин баш бурунгаар ап турар.

Белта.ру, мил-ру, информациязындан 

qov.tuva.ru

Рубрика: 

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.