1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

КАРГЫНЫҢ АНЫЯК МАЛЧЫННАРЫ

Ноябрь 6-да Тере-Хөл кожууннуң Каргы сумузунга чаа кыштаг ажыдыышкынынга харның улуу, оруктуң узуну дивейн бир «Урал”, ийи “УАЗ” маркалыг автомашиналарга кожууннуң чагырга даргазы Орлан Монгуш, Шынаа, Каргы сумуларның чагырга даргалары Аян Дудуп, Буян Шыырапка удурткан ажылчын бөлүк четкен.  
Кожууннуң чагырга даргазы Орлан Монгуш аныяк малчыннар Аян, Азияна Сармыгырларның чаа оран-савазының байырлыг ажыдыышкынынга кожааны кескеш, сөстү алды:
– Хүндүлүг Каргы сумузунуң чону, Каргы хемниң чанында Аян биле Азиянаның кыштаан ажыдары-биле аныяктарны деткип келдивис. “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” деп губернатор төлевилели-биле чүгле бистиң кожууннуң эвес, а бүгү республиканың сумуларында аныяктар ийи чүс аныяк төрүүр хойларны алганы улуг деткимче-дир. Бистиң дөрт сумуда сес чүс аныяк төрүүр хой бар – деп чугаалааш, аныяк малчыннарга эрес-кежээ болуп, шудургу, кызымаккай ажылдаарын күзээн. Улаштыр Шынаа сумузунуң чагырга даргазы Аян Дудуп байыр чедириишкиннеринге катчып, белек-селээн сөңнээн. Байырлалга келген уран талантылыг аалчылар малчыннарга, чыылганнарга  танцы-самныг солун концертти бараалгатканнар. 
Аян, Азияна Сармыгырлар, аныяк малчыннар:
 – Бо хүн бистерге аажок өөрүнчүг хүн-дүр. Тываның кожуун бүрүзүнде аныяк малчыннар немежип турар. Малчыннаары дээрге харыысалгалыг, чымыштыг ажыл-иш болгай. Ада-иевис хоочун малчыннар. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң аныяк малчыннарны деткип, “Аныяк өг-бүлеге – кыштаг” губернатор төлевилелин тургусканынга өөрүп тур бис. Бистиң кыштаавыс Авай-Одуруу деп турлаг­да туттунган. Ийи оолдуг бис. Бо чылын харның улуг бол­ганы-биле честелеривис Кызыл-оол, Экер дузалажып тур. Мал чемин четчир кылдыр белеткеп алдывыс. Малывысты хүр кыштадыр дээш кызып ажылдаар бис. 
Маргарита Сактагай, Оораш-Оймак турлааның малчыны:
– Бистиң Каргыда аныяк малчын өг-бүле немешкенинге өөрүвес аргажок. Мен база хөй чылдарда малчыннап чораан болгаш, оларга арга-дуржулгамны дамчыдар мен. 
Анатолий Санаа, Белдир турлааның хоочун малчыны:
– Тывага малчыннарга кажан-даа мындыг деткимче көргүспейн турган. Күрүнениң деткимчезин алган аныяк малчыннарның мал-маганы хөй-хөй катап өзүп көвүдээрин күзеп тур мен.
Урана Чамыян, Оттук-Даш турлааның малчыны:
– Бо уруглар эрес-кежээ, ажылгыр, шимченгир улус. Кожа-хелбээ чурттап чоруур малчын мен. Аныяк малчыннарны деткип келген кожууннуң артистериниң, салым-чаяанныг уругларывыстың солун концертин магадап ханмадым, улуу-биле четтирдивис.
Уран СОНАМ,
Тере-Хөл кожууннуң уран чүүл школазының удуртукчузу.

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.