1925 чылдың август 31-де үнүп эгелээн

«Айыыл чок дугуй-2016» мөөрей

Апрель  21-де Кызыл хоорайда “Туваавтотранс” өөредилге комбинадының баазазынга орук шимчээшкининиң аныяк инспекторларының аразынга  республика чергелиг “Айыыл чок дугуй-2016” деп мөөрей болуп эрткен. Ук мөөрейни ТР-ниң “Туваавтотранс” Өөредилге болгаш эртем яамызының Немелде өөредилге төвү, ОШАЧКИ эргелели, Өөредилге комбинады база ТР-ниң Орук-транспорт комплекизиниң яамызы чаңгыс демниг организастап эрт­тиргеннер. Мөөрейниң кол сорулгазы – школачыларны орук шимчээшкининиң дүрүмнерин хоойлу езугаар билир  кылдыр кижизидери, уруглар ортузунга орук-транспорт айыылын болдурбазын баш бурунгаар суртаал­даары.

Мөөрейге 15 команда киришкен, оларның 9-у республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан, а артканнары Кызыл биле Ак-Довурак хоорайлардан.

“Айыыл чок дугуй” деп рес­­­публика чергелиг мөөрей чылдың-на болур кылдыр 2002 чылдан бээр чаңчылчаан. Бо чылын ук мөөрейни Күрүнениң автоинспекциязының 80 чыл юбилейинге тураскаадып эрттирген. Школаларда тургустунган орук инспекторларының аныяк­ өңнүктери отрядтар (ЮИД) – КАИ ажылдакчыларының идепкейлиг шынчы дузалакчылары.

“Айыыл чок дугуй – 2016” мөө­рейниң программазында хуу­да бирги чер дээш – 4, команда талазы-биле бирги чер дээш – 3 маргылдаа көрдүнген. Хууда бирги чер дээш командаларның капитаннарының аразынга бир дугаарында “Орук шим­чээш­кининиң дүрүмнерин тергиин эки билирлер” деп маргылдаага теория кырында шылгалданы компьютерге эрттирген. Аңаа 1-ги черни — Ангелина Мөңге (Кызыл хоорайның №5 гимназиязы), 2-ги черни — Сыргалана Серенмаа (Чеди-Хөл кожууннуң Ак-Тал школазы), 3-кү черни Дарина Дөкпер-оол (Кызыл хоорайның №12 школазы) чаалап алганнар.

Ийиги маргылдаа “Орук айыы­­лы болган таварылгада  баштайгы  дуза чедирерин” прак­­тика кырында көргүзүп тургаш тайылбырлаар. Маңаа 1-ги черни Галина Гордеева (Кызыл кожууннуң Каа-Хем №1 шко­лазы), 2-ги черни Ангелина Мөңге (Кызылдың №5 гимназия­зы), 3-кү черни Аймира Монгуш (Кызылдың №7 школазы) алганнар.

Үшкү маргылдаага “Шапта­раа­зыннарлыг оруктарга чадаг-тергени мунарынга” 1-ги черге — Чиңгис Иргит (Мөңгүн-Тайга ко­жууннуң Мугур-Аксы №1 школазы), 2-ги черге — Чиңгис Доктугу (Шагаан-Арыгның №1 школазы), 3-кү черге Буянды Бакаа (Чеди-Хөл кожууннуң Ак-Тал школазы) төлептиг болганнар. 

Дөрткүзү – “Автохоорай”. Ма­ңаа капитаннарның  чадаг-тергени орук дүрүмнерин шын  сагып башкарарын хынаан. Авто­школаның девискээринде тускай дериттинген шөлчүгешке болуп эрткен маргылдаага 1-ги черни — Каң-Демир Бавуу (Чаа-Хөл школазы), 2-ги черни — Лев Пахоруков (Кызыл кожууннуң Каа-Хем №1 школазы) бүзүрелдиг чаалап алганнар.

Мөөрейниң бирги чадазынга тиилекчилерни ТР-ниң Иштики херектер яамызының ОШАЧКИ эргелелиниң хүндүлүг бижиктери-биле шаңнаан.

Командалар аайы-биле “Орук шимчээшкини”, “Бажыңымче чанар айыыл чок оруум”, “Чадаг-терге – мээң өңнүүм” деп 3 этаптыг маргылдааларга ниитизи-биле 1-ги черни — Кызылдың №5 гимназиязы (удуртукчузу Светлана Кара-Сал), 2-ги черни Кызыл кожууннуң Каа-Хем №1 школазы (удуртукчузу Андрей Поздняков), 3-кү черни Мөңгүн-Тайга кожууннуң Мугур-Аксы №1 школазы (удуртукчузу Сырга Ондар) чаалап алгаш, ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының хүндүлел бижии база тураскаалдыг белектер-биле шаңнатканнар.

1-ги черни алган Кызылдың №5 гимназиязының командазы  “Океан” лагеринге барып, Бүгү-россия чергелиг “Айыыл чок дугуй-2016” мөөрейниң түңнел маргылдааларынга киржир.

Шаңналдыг черлер албаан-даа бол, мөөрейге идепкейлиг киришкен  Ак-Довурак №4 ,  Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр, Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп №2, Кызыл-Арыг школаларының командаларының  удуртукчулары — Орлан Сааяны, Раджана Сарыгларны, Буяна Арган-оолду ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының хүндүлел бижии-биле шаңнаан.

Мөөрей бедик деңнелге эрткен. Уруглар ортузунга орук-транспорт айыылын баш бурун­гаар болдурбас дээш, чүгле ОШАЧКИ ажылдакчылары, школаларда башкылар ажыл чорударындан аңгыда,  бир дугаарында ада-иелер доктаамал кичээнгейни угландырары чугула дээрзин “Айыыл чок дугуй-2016”-ның организакчылары  сагындырып чугааладылар.

Светлана ООРЖАК.

Владимир Чадамбаның тырттырган чуруктары.

№46 «Шын» 2016 чылдың апрель 26

Санал-онал немээри

CAPTCHA на основе изображений
Чурукта айыттынган демдектерни киириңер.